Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Admin| 12/10/2017
Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Nguồn tham khảo:
  • FullBright
  • Stata.com
​Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình

Bước 1: Nhập dữ liệu
. import excel "Đường link file exel chứa dữ liệu", sheet("tên sheet") firstrow
Bước 2: Xác lập thuộc tính dữ liệu
. encode ID, gen(firm)
. xtset firm year
       panel variable:  firm (strongly balanced)
        time variable:  year, 2011 to 2015
                delta:  1 unit
Bước 3: Mô tả chung về dữ liệu
summarize X Y Z ….
Bước 4: Tương quan biến
. correlate X Y Z …
Bước 5: Hồi quy FEM/ REM
. xtreg Pt EPS BVPS, fe
. xtreg Pt EPS BVPS, re
Bước 6: Hausman test
. estimates store fixed
. estimates store random
. hausman random fixed
. hausman fixed random
Bước 7: Kiểm định
. collin X Y Z (kiểm định đa cộng tuyến các biến)
. xttest0 (kiểm định phương sai sai số thay đổi của rem)
. xttest3 (kiểm định phương sai sai số thay đổi của fem)
. xtserial X Y Z (kiểm định tương quan chuỗi)
Bước 8: Hiệu chỉnh mô hình (nếu có)
- Sẽ trình bầy trong một bài viết khác
Bước 9: Đọc và bình luận kết quả
 
 
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons