Nghiên cứu hành vi (7 Bài viết)
Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên, chạy Amos

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên, chạy Amos

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Năng lực tâm lý được đặc trưng bởi bốn thành phần: hy vọng (HV), lạc quan (LQ), thích nghi (TN), tự tin (TT) và có mối liên hệ cấu trúc tuyến tính với Cam kết làm việc và Kết quả công việc...
read more
Nghiên cứu mức độ hài lòng của người sử dụng phần mềm quản trị tài sản, mô hình, bảng hỏi, spss

Nghiên cứu mức độ hài lòng của người sử dụng phần mềm quản trị tài sản, mô hình, bảng hỏi, spss

Tác giả đã vận dụng hệ thống lý luận về công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, quản lý tài sản và đặc biệt là mô hình của DeLone & McLean (1992) nhằm nghiên cứu sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin. Mô hình này dựa trên 3 nhân tố: (1) Sự hài lòng về chất lượng thông tin; (2) Sự hài lòng về chất lượng hệ thống; (3) Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. ...
read more
Tìm hiểu những yếu tố rủi ro trong hệ thống thông tin xuất nhập khẩu của cục Hải Quan, bảng hỏi, mô hình, spss

Tìm hiểu những yếu tố rủi ro trong hệ thống thông tin xuất nhập khẩu của cục Hải Quan, bảng hỏi, mô hình, spss

Đề tài này tác giả đã vận dụng hệ thống lý luận rủi ro hệ thống thông tin thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu ......
read more
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong linh vực điện máy, khảo sát bảng hỏi, spss, mô hình

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong linh vực điện máy, khảo sát bảng hỏi, spss, mô hình

Thị trường điện máy hiện tại đang đối mặt với nhiều khó khăn từ xu hướng thị trường bão hòa, xu hướng thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng; xu hướng thay đổi nhanh chóng của sản phẩm, xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành với nhau...
read more
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp nhận quảng cáo sms qua điện thoại của giới trẻ tại Lào, khảo sát bảng hỏi, spss, mô hình

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp nhận quảng cáo sms qua điện thoại của giới trẻ tại Lào, khảo sát bảng hỏi, spss, mô hình

Vấn đề lớn nhất đối với những nhà quảng cáo trên điện thoại di động tại Lào là họ không biết phản ứng của người dùng đối với các mẫu quảng cáo của họ như thế nào. Nói cách khác là sự tương tác giữa người gửi và người nhận tin nhắn quảng cáo thấp. Doanh nghiệp không biết được phản ứng của người nhận để thay đổi cách thức quảng cáo, giới thiệu cho phù hợp....
read more
Các nhân tố tác động đến Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng với mặt hàng sữa bột trẻ em nhập khẩu, bảng hỏi, mô hình, spss

Các nhân tố tác động đến Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng với mặt hàng sữa bột trẻ em nhập khẩu, bảng hỏi, mô hình, spss

Khách hàng là điều kiện tiên quyết để quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một công ty bởi lòng trung thành của khách hàng làm tăng lợi nhuận thông qua tăng doanh thu, giảm chi phí thu hút khách hàng, giảm độ nhạy về giá, giảm chi phí phục vụ. Chính vì vậy trong bối cảnh cạnh tranh, các doanh nghiệp cần tạo sự thỏa mãn của khách hàng cao hơn đối thủ cạnh tranh...
read more
Ứng dụng mô hình SERVQUAL vào đánh giá chất lượng dịch vụ, spss

Ứng dụng mô hình SERVQUAL vào đánh giá chất lượng dịch vụ, spss

Thông qua việc khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú của nhà khách dựa trên thang đo SERVQUAL của Parasuraman, tác giả đã thống kê mô tả, phân tích sâu Anova để tìm ra sự khác biệt giữa các nhóm trình độ, thu nhập, nhóm tuổi....
read more
Hide Buttons