Thang đo đa hướng (1 Bài viết)
Giới thiệu về phân tích thang đo đa hướng - MDS

Giới thiệu về phân tích thang đo đa hướng - MDS

Phương pháp phân tích đo lường đa hướng MDS (Multidimensional Scaling) là phương pháp chủ yếu được sử dụng khi định vị sản phẩm hay định vị thương hiệu trong nghiên cứu marketing. ...
read more
Hide Buttons