Hướng dẫn nghiên cứu (7 Bài viết)
Hướng dẫn phân tích mô phòng Monte Carlos bằng Crystal ball

Hướng dẫn phân tích mô phòng Monte Carlos bằng Crystal ball

Mô phỏng Monte Carlo cũng là một loại của mô phỏng trên bảng tính, nó tạo ra các giá trị ngẫu nhiên cho các yếu tố (biến) không chắc chắn dùng để mô phỏng một mô hình. Phương pháp phân tích mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp phân tích rủi ro định lượng sử dụng các kỹ thuật toán học để xác định tất cả các kết quả có thể có của một sự kiện không mong muốn và xác suất họ sẽ xảy ra. ...
read more
Giới thiệu system GMM (SGMM) bằng stata và eview

Giới thiệu system GMM (SGMM) bằng stata và eview

Để khắc phục nhược điểm này Blundell và Bond (1998) đã đề xuất 1 hệ hai phương trình (mô hình) như sau: GMM cơ bản và D GMM; và gọi chung hệ 2 mô hình này là System GMM...
read more
Hướng dẫn Difference GMM - DGMM bằng Eview và Stata

Hướng dẫn Difference GMM - DGMM bằng Eview và Stata

Trong các mô hình hồi quy hiện đại, chúng ta còn phải xem xét thêm các vấn đề khác của mô hình như: Vấn đề nôi sinh - do các tính chất, quy luận thực tiễn của các biến gây ra, mà khiến một vài biến lại sinh ra từ chính mô hình. Về mặt thống kê, ước lượng, vấn đề nội sinh mô hình được coi là một trong những vi phạm nghiêm trọng các giả định hồi quy...
read more
Hướng dẫn sử dụng Amos: Làm quen với các nút thao tác

Hướng dẫn sử dụng Amos: Làm quen với các nút thao tác

Hướng dẫn làm quen với Amos (luanhay.vn) ...
read more
Hướng dẫn hồi quy GMM bằng Eview - Minh họa bằng hình ảnh

Hướng dẫn hồi quy GMM bằng Eview - Minh họa bằng hình ảnh

Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa quy trình phân tích dữ liệu với phương pháp hôi quy GMM bằng phần mềm thống kê Eview, từ khâu khai báo biến chính, biến công cụ, các thiết lập và chạy ra kết quả...
read more
Hướng dẫn quy trình phân tích dữ liệu khảo sát bảng hỏi bằng SPSS ​ - Minh họa bằng hình ảnh

Hướng dẫn quy trình phân tích dữ liệu khảo sát bảng hỏi bằng SPSS ​ - Minh họa bằng hình ảnh

Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa quy trình phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê SPSS, từ khâu nhập liệu, thống kê mô tả các giá trị, phân tích tương quan biến, vẽ đồ thị, kiểm tra độ tin cậy thang đo, cronback alpha, phân tích nhân tố khám phá, efa, hồi quy và kiểm định mô hình nhân tố....
read more
Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Hướng dẫn thao tác thực hiện khai báo và hồi quy dữ liệu bảng (FEM, REM) , kiểm định các khuyết tật mô hình trong stata bằng các câu lệnh....
read more
Hide Buttons