Kiểm định phi tham số (2 Bài viết)
 Kiểm định tham số-phi tham số

Kiểm định tham số-phi tham số

Như chúng ta đã biết Có hai loại kiểm định: kiểm định tham số (Parametric tests) và kiểm định phi tham số (Nonparametric tests). Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ ra thế nào là kiểm định phi tham số và kiểm định tham số. Cũng như ưu điểm và nhược điểm của 2 loại kiểm định này. ...
read more
Khái quát về kiểm định phi tham số

Khái quát về kiểm định phi tham số

Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để phân tích số liệu về mẫu đo lường ở thang định danh, thang thứ tự, thang khoảng, và/hoặc thang tỉ số. Kỹ thuật này cũng được sử dụng khi cỡ mẫu nhỏ (≤ 30) hoặc khi có nhiều giá trị cực trong tập hợp số liệu. ...
read more
Hide Buttons