Hồi quy OLS (2 Bài viết)
Hồi quy OLS đa biến

Hồi quy OLS đa biến

Mô hình hồi quy hai biến là mô hình giản đơn nhất. Trong nhiều trường hợp mô hình này không phù hợp vì thường có nhiều biến tác độngđến biến phụ thuộc Y. Do đó cần phải mở rộng mô hình hồi quy hai biến thành mô hình có chứa nhiều biến hơn...
read more
Giới thiệu về hồi quy OLS đơn biến

Giới thiệu về hồi quy OLS đơn biến

Hồi quy là nghiên cứu sự tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc và nếu biết được giá trị của biến độc lập thì ta ước lượng được giá trị của biến phụ thuộc....
read more
Hide Buttons