4 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Tổng quan về SEM – giới thiệu các thuật ngữ

Tổng quan về SEM – giới thiệu các thuật ngữ

Mô hình cấu trúc tuyến tính, gọi tắt là mô hình SEM hay đơn giản là SEM. Mô hình SEM còn được biết với nhiều tên gọi khác như phân tích cấu trúc hiệp phương sai (covariance structure analysis), phân tích biến ẩn (latent variable analysis) hay đôi khi còn gọi là mô hình nhân quả....
read more
Các bước thực hiện SEM

Các bước thực hiện SEM

Mô tả các bước thực hiên SEM theo các lý thuyết, mô hình đã xác lập (luanhay.vn) ...
read more
Mô hình SEM (phần 2)

Mô hình SEM (phần 2)

Theo Vinod Kumar, Deregouska, 2003 thì mô hình SEM gồm hai mô hình có liên quan với nhau là mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Cả hai mô hình đều được xác định cụ thể bởi nhà nghiên cứu:...
read more
Mô hình SEM (phần 1)

Mô hình SEM (phần 1)

Một trong những kỹ thuật phức hợp và linh hoạt nhất sử dụng để phân tích mối quan hệ phức tạp trong mô hình nhân quả là mô hình mạng SEM (Structural Equation Modeling)...
read more
Hide Buttons