11 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu này đã hệ thống hóa các lý thuyết cũng như thực tiển về các vấn đề về quản trị chuỗi cung ứng. Tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chuỗi cung ứng tại công ty Yazaki để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý chuỗi cung ứng này và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp công ty hoàn thiện chuỗi cung ứng....
read more
Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và phát triển sâu hơn cơ sở lý luận về logistics và cạnh tranh, giúp các nhà quản trị hiểu một cách sâu sắc về dịch vụ logistics và các nội dung cơ bản của dịch vụ này, cũng như cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics. Đồng thời, đề tài là cơ sở để các nhà quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam nói chung và Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội nói riêng có thể vận dụng cơ sở lý thuyết vào thực tế bối cảnh kinh tế Việt Nam và điều kiện thực tế của doanh nghiệp mình để đề ra các giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trong giai đoạn kế tiếp....
read more
Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt: Đề tài này tác giả đã vận dụng hệ thống lý luận về công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, quản lý tài sản và đặc biệt là mô hình của DeLone & McLean (1992) nhằm nghiên cứu sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin. Mô hình này dựa trên 3 nhân tố: (1) Sự hài lòng về chất lượng thông tin; (2) Sự hài lòng về chất lượng hệ thống; (3) Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. Tác giả đã ứng dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu, tổng hợp và xử lý dữ liệu, tính toán độ tin cậy thang đo bằng Cronbacl’alpha, Phân tích nhân tố khám phá, Hồi quy bội bằng phương pháp Enter/ Remove và cuối cùng kiểm định các giả thiết nghiên cứu bằng phần mềm SPSS 20 để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc: (1) Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải và Cao đẳng Kinh tế và Trường Văn hóa Nghệ thuật tại tỉnh Vĩnh Phúc, thí điểm triển khai; (2) Trường chính trị Vĩnh Phúc, thí điểm triển khai IMAX; (3) Trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp củng cố việc tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tài sản tại các trường học tại tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời cũng củng cố việc tiếp tục định hướng phát triển hệ thống phần mềm quản lý tài sản và tiếp tục gia tăng sự hài lòng cho người sử dụng...
read more
Chiến lược mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các thương vụ M&A

Chiến lược mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các thương vụ M&A

Đề tài Nghiên cứu xu hướng và chiến lược M& A của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thông qua việc nghiên cứu thị trường M&A của Việt Nam và chiến lược đầu tư của Nhật Bản cũng như cách thức doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành các thương vụ M&A tại Việt Nam và từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia M&A đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động M&A tại Việt Nam....
read more
Sai lầm trong chiến lược kinh doanh của The KAfe, phân tích và bình luận

Sai lầm trong chiến lược kinh doanh của The KAfe, phân tích và bình luận

Toàn hệ thống The KAfe đã đóng cửa sau nửa năm Đào Chi Anh dứt áo ra đi: Cái kết buồn của một start-up triệu đô? The KAfe gọi vốn trăm tỉ, chạy nhanh như một chú thỏ, nhưng vì mắc phải yếu điểm chết người này nên đã bị "chú rùa" Cộng Cà phê bỏ lại...
read more
Chiến lược phát triển trường Việt Đức, ma trận SWOT, qspm

Chiến lược phát triển trường Việt Đức, ma trận SWOT, qspm

Trường cao đẳng công nghiệp Việt-Đức được thành lập từ ngày 01/4/1972 và khai giảng khoá 1 vào ngày 15/9/1973. Trong bối cảnh mới, trường cần xác định được chiến lược phát triển phù hợp cho mình. Trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, sử dụng các công cụ ma trận efe, ife, swot, qspm; tác giả đã hình thành và lựa chọn các giải pháp phát triển tối ưu cho trường Việt Đức....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản, ma trận swot, qspm

Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản, ma trận swot, qspm

Từ những phân tích về môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như nội bộ của công ty, tác giả sử dụng ma trận SWOT để xây dưng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kết quả là 6 chiến lược được đề xuất, thông qua ma trận GREAT và QSPM...
read more
Năng lực cạnh tranh Vietcombank, chạy spss

Năng lực cạnh tranh Vietcombank, chạy spss

Tác giả đã vận dụng các lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh vào việc nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của Vietcombank; đặc biệt việc sử dụng các mô hình ma trận chấm điểm, mô hình camel, mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter và nghiên cứu thực nghiệm thông qua kiểm định và phân tích hồi quy bằng phần mềm SPSS. ...
read more
Quản trị tri thức nâng cao năng lực cạnh tranh, chạy spss

Quản trị tri thức nâng cao năng lực cạnh tranh, chạy spss

Tác giả đã triển khai nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường ảnh hưởng như thế nào tới quản trị tri thức và tác động của các nhân tô thuộc quản trị tri thức tới năng lực cạnh tranh ra sao thông qua việc ứng dụng lý thuyết của Dr. David E. Chesebrough....
read more
Nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chạy spss

Nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chạy spss

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về năng lực hay lợi thế cạnh tranh song khó có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn về khái niệm năng lực cạnh tranh đúng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, đối với từng đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu vẫn cần phải đưa ra được một định nghĩa về năng lực cạnh tranh (bao gồm cả vị thế cạnh tranh hiện tại lẫn khả năng duy trì và phát triển vị thế đó trong tương lai) của một quốc gia, một ngành hay một doanh nghiệp một cách chính xác làm căn cứ khoa học cho việc đưa ra những chính sách, những giải pháp hợp lý và hiệu quả....
read more
Mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng năng lực canh tranh của doanh nghiệp, spss, bảng hỏi

Mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng năng lực canh tranh của doanh nghiệp, spss, bảng hỏi

Mô hình bao gồm 6 nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp là: Leadership, Human resource, Product, Promotion, Facilities, Finance, Customers willing và được biểu diễn qua phương trình tổng quát: Compatitive = f( các nhân tố cạnh tranh)...
read more
Hide Buttons