Quản trị kinh doanh (22 Bài viết)
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON giai đoạn 2013 - 2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON giai đoạn 2013 - 2017

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh và các yếu tố cơ bản của môi trường kinh doanh có ảnh hưởng nhiều tới FECON. Đồng thời, tiến hành đánh giá mức độ tác động môi trường kinh doanh đến chiến lược kinh doanh của FECON và khả năng thích nghi ứng phó của FECON với các yếu tố này. Trên cơ sở những phân tích đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của FECON hiện tại và đề xuất những biện pháp hỗ trợ cho FECON thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả giai đoạn 2013 – 2017....
read more
Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên khu vực ĐNA

Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên khu vực ĐNA

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa một số cơ sở lý luận chủ yếu về phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ di động và phân tích thực trạng phát triển kinh doanh của tập đoàn Viễn thông quân đội trên khu vực đông Nam Á. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông di động cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên khu vực ĐNA....
read more
Chiến lược kinh doanh sản phẩm: Ngôi nhà ước mơ tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Chiến lược kinh doanh sản phẩm: Ngôi nhà ước mơ tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại để phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng SHB để lập ra một chiến lược kinh doanh sản phẩm mới” Ngôi nhà ước mơ”. Trên cơ sở đó, xây dựng nên một mô hình kinh doanh sản phẩm tín dụng cho ngân hàng SHB và đưa ra một quy trình xây dựng và lập chiến lược kinh doanh, hoàn thiện quá trình quản trị chiến lược tại ngân hàng SHB....
read more
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An

Tóm tắt: Đề tài đã: (1) Hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh làm phương pháp luận cho việc phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An nói riêng; (2)Phân tích các nhân tố tác động và đánh giá một cách hệ thống hiện trạng năng lực cạnh tranh của doanh ghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An và có so sánh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và ở các địa bàn khàc tại Tp.HCM; (3)Phát hiện và đề xuất những giải pháp một cách hệ thống và mang tính chiến lược trong việc ra các chính sách nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An trong hiện tại và định hướng cho những năm tới....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 3G cho công ty TNHH Thiêt bị Viễn thông ANSV giai đoạn 2013 - 2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 3G cho công ty TNHH Thiêt bị Viễn thông ANSV giai đoạn 2013 - 2017

Tóm tắt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Viễn Thông ANSV, tên giao dịch trong tiếng Anh: Advanced Network Systems Vietnam, tên viết tắt ANSV (sau đây gọi là ANSV) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn Thông, Công nghệ thông tin. Tuy nhiên nhưng sản phẩm thế mạnh của Công ty trong những năm gần đây đã bước vào giai đoạn cuối của "vòng đời công nghệ", thị trường không có nhu cầu nhiều về dòng sản phẩm này. Doanh thu của công ty trong năm 2010, 2011, 2012 có chiều hướng suy giảm 25% mỗi năm chính vì thế cần tiên hành xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để phát triển sản phẩm...
read more
Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển DNNVV và phân tích thực trạng phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. ...
read more
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thương hiệu Liên Á của Công ty TNHH TM-SX Nệm Mousse Liên Á

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thương hiệu Liên Á của Công ty TNHH TM-SX Nệm Mousse Liên Á

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về phát triển thương hiệu và tập trung nghiên cứu, đo lường các nhân tố tác động đến sự phát triển thương hiệu Liên Á giai đoạn từ 2010 đến nay. Trên cở sở đó, đề xuất các giải pháp phát triển thương hiệu cho Công ty TNHH TM-SX Nệm Mousse Liên Á thời gian tới....
read more
Chiến lược kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Chiến lược kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống một cách toàn diện về cơ sở lý luận kinh doanh bất động sản và tập trung phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần sông Đà 7 (SD7) để nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu của SD7. Từ đó, giúp cho các nhà quản trị của công ty có cái nhìn tổng thể về chiến lược phát triển của công ty, đồng thời củng cố nguồn lực, xây dựng qui hoạch chiến lược kinh doanh dài hạn và kế hoạch hàng năm....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát giai đoạn 2013 – 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát giai đoạn 2013 – 2020

Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát giai đoạn 2013 – 2020” tác giả đã: (1) Lựa chọn các lý thuyết và mô hình về chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình của ngành bất động sản và CTCP đầu tư Vĩnh Phát. (2) Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài để từ đó nhận diện ra các cơ hội và thách thức đối với ngành bất động sản và CTCP đầu tư Vĩnh Phát. (3) Phân tích môi trường nội bộ để nhận biết được các điểm mạnh, điểm yếu của CTCP đầu tư Vĩnh Phát. (4) Đề xuất các phương án chiến lược và đề xuất tổ chức thực hiện phương án chiến lược tối ưu cho CTCP đầu tư Vĩnh Phát trong giai đoạn 2013 – 2020....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT giai đoạn 2013 -2018

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT giai đoạn 2013 -2018

Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT giai đoạn 2013 -2018” đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược; Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức cho Công ty; Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ. Qua đó rút ra những điểm mạnh, điểm yếu trong để xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đề xuất chiến lược kinh doanh cho HIPT trong giai đoạn 2013-2018...
read more
Quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị công ty nói chung và quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại nói riêng. Đồng thời, phân tích thực trạng tình hình quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của tình trạng đó. Trên cơ sở những tồn tại của các ngân hàng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công ty tại các ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện nay....
read more
Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu này đã hệ thống hóa các lý thuyết cũng như thực tiển về các vấn đề về quản trị chuỗi cung ứng. Tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chuỗi cung ứng tại công ty Yazaki để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý chuỗi cung ứng này và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp công ty hoàn thiện chuỗi cung ứng....
read more
Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và phát triển sâu hơn cơ sở lý luận về logistics và cạnh tranh, giúp các nhà quản trị hiểu một cách sâu sắc về dịch vụ logistics và các nội dung cơ bản của dịch vụ này, cũng như cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics. Đồng thời, đề tài là cơ sở để các nhà quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam nói chung và Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội nói riêng có thể vận dụng cơ sở lý thuyết vào thực tế bối cảnh kinh tế Việt Nam và điều kiện thực tế của doanh nghiệp mình để đề ra các giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trong giai đoạn kế tiếp....
read more
Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt: Đề tài này tác giả đã vận dụng hệ thống lý luận về công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, quản lý tài sản và đặc biệt là mô hình của DeLone & McLean (1992) nhằm nghiên cứu sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin. Mô hình này dựa trên 3 nhân tố: (1) Sự hài lòng về chất lượng thông tin; (2) Sự hài lòng về chất lượng hệ thống; (3) Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. Tác giả đã ứng dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu, tổng hợp và xử lý dữ liệu, tính toán độ tin cậy thang đo bằng Cronbacl’alpha, Phân tích nhân tố khám phá, Hồi quy bội bằng phương pháp Enter/ Remove và cuối cùng kiểm định các giả thiết nghiên cứu bằng phần mềm SPSS 20 để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc: (1) Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải và Cao đẳng Kinh tế và Trường Văn hóa Nghệ thuật tại tỉnh Vĩnh Phúc, thí điểm triển khai; (2) Trường chính trị Vĩnh Phúc, thí điểm triển khai IMAX; (3) Trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp củng cố việc tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tài sản tại các trường học tại tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời cũng củng cố việc tiếp tục định hướng phát triển hệ thống phần mềm quản lý tài sản và tiếp tục gia tăng sự hài lòng cho người sử dụng...
read more
Chiến lược mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các thương vụ M&A

Chiến lược mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các thương vụ M&A

Đề tài Nghiên cứu xu hướng và chiến lược M& A của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thông qua việc nghiên cứu thị trường M&A của Việt Nam và chiến lược đầu tư của Nhật Bản cũng như cách thức doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành các thương vụ M&A tại Việt Nam và từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia M&A đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động M&A tại Việt Nam....
read more
Sai lầm trong chiến lược kinh doanh của The KAfe, phân tích và bình luận

Sai lầm trong chiến lược kinh doanh của The KAfe, phân tích và bình luận

Toàn hệ thống The KAfe đã đóng cửa sau nửa năm Đào Chi Anh dứt áo ra đi: Cái kết buồn của một start-up triệu đô? The KAfe gọi vốn trăm tỉ, chạy nhanh như một chú thỏ, nhưng vì mắc phải yếu điểm chết người này nên đã bị "chú rùa" Cộng Cà phê bỏ lại...
read more
Chiến lược phát triển trường Việt Đức, ma trận SWOT, qspm

Chiến lược phát triển trường Việt Đức, ma trận SWOT, qspm

Trường cao đẳng công nghiệp Việt-Đức được thành lập từ ngày 01/4/1972 và khai giảng khoá 1 vào ngày 15/9/1973. Trong bối cảnh mới, trường cần xác định được chiến lược phát triển phù hợp cho mình. Trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, sử dụng các công cụ ma trận efe, ife, swot, qspm; tác giả đã hình thành và lựa chọn các giải pháp phát triển tối ưu cho trường Việt Đức....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản, ma trận swot, qspm

Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản, ma trận swot, qspm

Từ những phân tích về môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như nội bộ của công ty, tác giả sử dụng ma trận SWOT để xây dưng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kết quả là 6 chiến lược được đề xuất, thông qua ma trận GREAT và QSPM...
read more
Năng lực cạnh tranh Vietcombank, chạy spss

Năng lực cạnh tranh Vietcombank, chạy spss

Tác giả đã vận dụng các lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh vào việc nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của Vietcombank; đặc biệt việc sử dụng các mô hình ma trận chấm điểm, mô hình camel, mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter và nghiên cứu thực nghiệm thông qua kiểm định và phân tích hồi quy bằng phần mềm SPSS. ...
read more
Quản trị tri thức nâng cao năng lực cạnh tranh, chạy spss

Quản trị tri thức nâng cao năng lực cạnh tranh, chạy spss

Tác giả đã triển khai nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường ảnh hưởng như thế nào tới quản trị tri thức và tác động của các nhân tô thuộc quản trị tri thức tới năng lực cạnh tranh ra sao thông qua việc ứng dụng lý thuyết của Dr. David E. Chesebrough....
read more
Hide Buttons