Marketing (13 Bài viết)
Chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013 – 2020

Chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013 – 2020

Tóm tắt, Để đạt hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều có những định hướng chiến lược kinh doanh riêng của mình phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất cuả doanh nghiệp. Mục đích của tất cả các doanh nghiệp là đều hướng tới lợi nhuận, đảm bảo doanh nghiệp luôn tồn tại và phát triển bền vững, củng cố và mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La cũng không nằm ngoài mục tiêu đó, xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La rất cần thiết. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng những lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh, phân tích thực trạng Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La, từ đó xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp và đề xuất giải pháp thực thi chiến lược kinh doanh này...
read more
Nghiên cứu định vị sản phẩm rượu nhãn hiệu vodka 100 tại thị trường Hòa Bình và các vùng lân cận

Nghiên cứu định vị sản phẩm rượu nhãn hiệu vodka 100 tại thị trường Hòa Bình và các vùng lân cận

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã: (1) Hệ thống hóa các lý luận về định vị sản phẩm; (2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng cạnh tranh mặt hàng rượu tại thị trường Hòa Bình và các vùng lân cận; (3)Khảo sát, đánh giá nhu cầu, mong muốn, diễn biến tâm lý, hành vi của khách hàng với mặt hàng rượu Vodka; (4)Phân tích các vấn đề nội bộ trong quá trình sản xuất rượu Vodka 100; (5)Nghiên cứu các yếu tố có tính chất quyết định đến việc định vị sản phẩm rượu Vodka 100; (6) Nghiên cứu và từ đó đề xuất chiến lược định vị cho sản phẩm rượu Vodka 100 cũng như các giải pháp triển khai....
read more
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản của vấn đề tổn thất điện năng và vai trò của nó trong kinh doanh ngành điện và phân tích tình hình thực tế tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và nguyên nhân của chúng. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ...
read more
Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã phân tích làm rõ nhưng vấn đề cơ bản lý luận về thương hiệu, giá trị của thương hiệu và phân tích đánh giá thực trạng của biển Cửa Lò từ 2008 đến nay; chỉ rõ những lợi thế và tìm ra những khó khăn, bất cập hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, chính sách cần thiết xây dựng hoàn thiện thương hiệu biển Cửa Lò trong ngắn hạn và những chiến lược phát triển thương hiệu trong dài hạn....
read more
Định vị thương hiệu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

Định vị thương hiệu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa hệ thống lý luận về định vị thương hiệu sản phẩm. Từ đó, tập trung phân tích những yếu tố tác động đến quá trình định vị thương hiệu sản phẩm. Trên cơ sở đó phân tích thực trạng định vị thương hiệu du lịch biển Khánh Hòa để tìm ra những yếu tố quan trọng với khách du lịch nằm gần nhân tố chính cần định vị. Để từ đó : (1) Giúp Tỉnh Khánh Hòa nhận diện vị trí của thương hiệu mình trong nhận thức của du khách và những đặc tính nổi bật khác biệt về du lịch biển đảo của Tỉnh nhà so với các Tỉnh khác; (2) Giúp Tỉnh xây dựng các yếu tố nền móng và truyền thông về thương hiệu Du lịch biển đảo một cách đồng nhất trên mọi phương tiện truyền thông : quảng cáo, tài trợ….; (3) Giúp Tỉnh Khánh Hòa nhận thấy được vị thế hiện tại của mình để từ đó định hướng chiến lược phát triển hợp lý trong tương lai. ...
read more
Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada cho Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada cho Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh của VCE và xu hướng diễn biến của nền kinh tế trong và ngoài nước; của ngành tư vấn đầu tư và xây dựng sẽ ra sao trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada thích ứng với xu hướng mới của môi trường kinh doanh, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai chiến lược đó nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho VCE....
read more
Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kênh phân phối bia Tiệp GAMBRINUS của Công ty TNHH Phân phối SAB MILLER Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kênh phân phối bia Tiệp GAMBRINUS của Công ty TNHH Phân phối SAB MILLER Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu hệ thống lý luận cơ bản về kênh phân phối kết hợp với thực tiễn khảo sát từ công ty, tác giả chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế từ việc tổ chức kênh phân phối mà công ty đang vận hành. Từ đó, tác giả đề xuất ra những giải pháp tối ưu nhằm phục vụ cho công ty TNHHPP SABMILLER đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn thông qua việc hoàn thiện kênh phân phối....
read more
Marketing đa cấp ngành hàng thực phẩm chức năng_ thực trạng và giải pháp, thiết kế bảng hỏi

Marketing đa cấp ngành hàng thực phẩm chức năng_ thực trạng và giải pháp, thiết kế bảng hỏi

Hoạt động bán hàng đa cấp đã được hình thành và phát triển hơn 70 năm qua ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã bắt bước vào giai đoạn phát triển thứ ba với nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Hoạt động bán hàng đa cấp ngày càng phát triển mạnh mẽ và tiếp tục phát triển trong tương lai bởi những lợi ích của nó mang lại đối với cá nhân và xã hội; đồng thời cũng khiến nhiều tranh cãi xảy ra trong dư luận xã hội và cơ quan công quyền. ...
read more
Marketing mix khách sạn tư nhân tại địa bàn Hà Nội, bảng hỏi, mô hình

Marketing mix khách sạn tư nhân tại địa bàn Hà Nội, bảng hỏi, mô hình

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có rất nhiều khách sạn tư nhân quy mô vừa và nhỏ đang hoạt động; để tồn tại, phát triển trong thời kỳ kinh tế khó khăn và cạnh tranh mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn này không chỉ tạo cho mình lợi thế về cơ sở vật chất kỹ thuật; nét độc đáo riêng có trong chất lượng dịch vụ cung cấp mà còn phải biết cách làm marketing, biến cách phối kết hợp các công cụ marketing một cách tối ưu với một nguồn lực hạn chế....
read more
Ứng dụng digital marketing nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm giấy Bãi Bằng, bảng hỏi, npv

Ứng dụng digital marketing nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm giấy Bãi Bằng, bảng hỏi, npv

Kênh phân phối mà công ty lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới các quyết định khác trong chính sách marketing hỗn hợp của công ty, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty....
read more
Nghiên cứu định vị sản phẩm nhãn hiệu rượu Vodka 100, bảng hỏi, thang đo mds

Nghiên cứu định vị sản phẩm nhãn hiệu rượu Vodka 100, bảng hỏi, thang đo mds

Định vị thương hiệu là tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong môi trường cạnh tranh để bảo đảm bảo khách hàng mục tiêu có thể phân biệt được thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. ...
read more
Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu Vinamilk, bảng hỏi, mô hình, marketing

Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu Vinamilk, bảng hỏi, mô hình, marketing

Khi thương hiệu đã đủ mạnh, đã có tiếng vang trên thị trường thì đến lượt nó lại trở thành một tài sản vô hình to lớn có tác dụng làm cho doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ và phát triển vượt bậc....
read more
Định vị thương hiệu du lịch biển đảo Khánh Hòa, mds, spss, bảng hỏi

Định vị thương hiệu du lịch biển đảo Khánh Hòa, mds, spss, bảng hỏi

Bản đồ nhận thức của khách hàng về Khánh Hòa đã cho thấy hình ảnh thương hiệu Khánh Hòa đang được biết đến địa điểm du lịch cạnh tranh về giá cả, chất lượng tổ chức các hoạt động trong tour, mức độ an toàn và chất lượng hướng dẫn viên. Như vậy, hình ảnh thương hiệu du lịch Khánh Hòa muốn nhắm đến là giá cả, môi trường, cách tổ chức hoạt động tour, an toàn và hướng dẫn viên....
read more
Hide Buttons