7 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị, chạy spss, logit

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị, chạy spss, logit

Năm 2012 qua đi, hoạt động ngân hàng nổi lên hàng loạt vấn đề nóng như nợ xấu, tín dụng đen, chiếm dụng vốn, thua lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiền tệ … đã cho thấy vấn đề quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận và chú trọng quan tâm một cách sâu rộng hơn nữa. Theo nhiều chuyên gia tài chính, ngân hàng một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất.Các loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM).Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách tối đa nhất....
read more
Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank, chạy spss

Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank, chạy spss

Bằng cách nào, biện pháp nào và giải pháp nào để nhanh chóng phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng đang là yếu tố cần thiết đối với hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và với Agribank TP HCM......
read more
Giải pháp huy động vốn ngân hàng Đông Á, chạy spss, eview, stata

Giải pháp huy động vốn ngân hàng Đông Á, chạy spss, eview, stata

Mô hình định lượng phân tích các yếu tố tác động đến lượng huy động vốn của khách hàng cho thấy nguồn vốn huy động bị tác động bởi các yếu tố: tăng trưởng kinh tế, lãi suất huy động và chênh lệch lãi suất. ...
read more
Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Bài viết đã đi vào nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết tại Việt Nam nhằm có cái nhìn tổng qua về tăng trưởng tín dụng...
read more
Biến động thị trường chứng khoán và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, chạy eview, stata

Biến động thị trường chứng khoán và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, chạy eview, stata

Bài viết nghiên cứu các biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam (Vn Index) trong mối liên hệ với hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực ngân hàng (được đo lường thông qua các chỉ tiêu ROE, ROA, ROECOC, EVA bằng phương pháp hồi quy DGMM và SGMM...
read more
Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Việc tìm hiểu, đánh giá các nhân tố tác động đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại để tìm ra mối quan hệ giữa thanh khoản với các yếu tố liên quan là cần thiết để ngân hàng có thể lựa chọn cho mình chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp, hạn chế rủi ro thanh khoản....
read more
Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Theo xu thế phát triển chung của thế giới, thương mại điện tử và những ứng dụng của nó ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho xã hội nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào cung cấp dịch vụ ngân hàng đã tạo ra một kênh phân phối sản phẩm mới, giúp ngân hàng ngày càng đa dạng hoá sản phẩm và mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nâng cao lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả hoạt động. ...
read more
Hide Buttons