Ngân hàng - Chứng khoán - Bảo hiểm - Tài chính (28 Bài viết)
Các yếu tố quyết định đến chính sách cổ tức tiền mặt của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các yếu tố quyết định đến chính sách cổ tức tiền mặt của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tóm tắt: Đề tài này đã tổng hợp, hệ thống hóa và vận dụng các nghiên cứu từ trước tới nay về các nhân tố tác động lên chính sách cổ tức tiền mặt, đặc biệt là việc ứng dụng các mô hình và kết quả nghiên cứu của các tác giả tiêu biểu như: Naceur (2006), Amidu và Abor (2006), Ahmad H. Juma'h và Carlos J. Olivares Pacheco (2008), Gill, Biger và Tibrewala (2010), Faris Nasif AL- Shubiri (2011), Anupam (2012), vào trả lời các câu hỏi nghiên cứu: (1) Diễn biến tình hình chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2012 diễn ra thế nào? (2) Các yếu tố nào quyết định chính sách cổ tức bằng tiền mặt của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam? Và tác động như thế nào? ...
read more
Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tăng trưởng tín dụng. Xác định các yếu tố cơ bản tác động đến tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng nói riêng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam – Chi nhánh Kiên Giang. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang...
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn

Tóm tắt: Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn” đã: (1)Nhận diện và đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn của người gửi tiền; (2)Phác họa được bức tranh về việc huy động vốn của Techcombank chi nhánh Sài Gòn và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2012; (3) Hỗ trợ Techcombank chi nhánh Sài Gòn tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc huy động vốn....
read more
Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tóm tắt: Rủi ro thanh khoản là một trong những vấn đề nổi cộm của ngành ngân hàng trong những năm vừa qua, nó là nguyên nhân gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng tài chính, bất ổn cho nền kinh tế vừa bào mòn lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy, việc tìm hiểu đánh giá các tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Thông qua dữ liệu bảng của 20 NHTM trong giai đoạn 2007- 2012, mô hình GMM đã được ứng dụng để đánh giá tác động của thanh khoản đến lợi nhuận ngân hàng (đại diện là hai yếu tố: ROE, ROA) và đã cho thấy mối quan hệ tích cực giữa hai yếu tố này. Ngoài ra mô hình nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ tiêu cực giữa lợi nhuận ngân hàng với đòn bẩy và tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản rủi ro của NHTM, yếu tố vĩ mô tỷ lệ thất nghiệp có mối quan hệ tích cực với lợi nhuận ngân hàng trong khi lạm phát và tăng trưởng kinh tế không có tác đến yếu tố này. Như vậy trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính chưa thực sự phát triển, các NHTM Việt Nam càng nắm giữ tài sản thanh khoản thì càng hạn chế rủi ro và tác động tích cực đến lợi nhuận ngân hàng....
read more
Giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tóm tắt: Đề tài này tác giả đã vận dụng các lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp vào việc nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Kết quả nghiên cứu cho thấy, BIDV là một ngân hàng TMCP có truyền thống với lịch sử trên 55 thành lập, đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam, trong nhiều năm qua luôn là một trong 4 ngân hàng NHTM có quy mô tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, năng lực vốn tự có dẫn đầu hệ thống ngân hàng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh cao của thị trường, qua các số liệu và phương pháp nghiên cứu, tác giả đã nhìn nhận ra các vấn đề nội tại, các tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp BIDV cải thiện hơn nữa năng lực cạnh tranh của mình. ...
read more
Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở  giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011

Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011, tác giả đã: (1) Xem xét lại các nghiên cứu và ứng dụng của các nhà nghiên cứu, tổ chức trên thế giới trong việc phát hiện, đánh giá, vận dụng các lý luận về các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. (2) Xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết đó, đặc biệt là nghiên cứu của giáo sư I M Pandey (2001) vào phân tích chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), (3) Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị cho việc tối ưu trong việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ....
read more
Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Tóm tắt:Việc lãi suất giảm liên tục trong thời gian vừa qua nằm trong lộ trình giảm lãi suất năm 2012 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2013, đã được Thống đốc NHNN định hướng điều hành ngay từ đầu năm 2012. Từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2013, NHNN đã 6 lần điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay và đều là hạ trần lãi suất . Việc lãi suất hạ liên tục đã gây ra những tác động nhất định đến tâm lý người gửi tiền, theo khảo sát sơ bộ của bộ phận giao dịch Agribank (2013) đa phần người gửi tiền tại Agribank sau khi nhận được tin hạ lãi suất đều rất băn khoăn để tìm kênh đầu tư mới sinh lời tốt hơn. Người gửi tiền cho rằng với khoản tiền của họ, nếu gửi tiết kiệm ngân hàng thì một năm sau sẽ không bằng được giá trị như bây giờ. Vì thế, họ dự định rút một phần ra đầu tư các lĩnh vực khác như mua vàng, USD hoặc cho người quen vay với lãi suất cao hơn… Chính vì vậy mà việc xem xét, phân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank là điều hết sức cần thiết....
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tóm tắt: Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank ) tác giả đã tiến hành: (i) Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động của NHTM, hiệu quả hoạt động của NHTM và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM; (ii) Tính toán và phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của Agribank; (iii) Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Agribank giai đoạn 2002 – 2011; (iv) Làm rõ các nhân tố nhân tố tác động tích cực và các nhân tố tác động tiêu cực, xác định mức độ tác động của từng nhân tố tới hiệu quả hoạt động của Agribank dựa trên cơ sở mô hình định lượng; (v) Đề xuất các giải pháp phát huy các nhân tố tích cực, hạn chế các nhân tố tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của Agribank so với các ngân hàng khác....
read more
Phân tích các yếu tố tác động đến tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long

Phân tích các yếu tố tác động đến tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long

Tóm tắt: Nghiên cứu đa Hệ thống hóa các lý luận về lĩnh vực các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của hộ gia đình, cá nhân, khách hàng. Đồng thời, phân tích các yếu tố tác động đến tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long làm cơ sở để Nhận diện và đo lường tác động của các nhân tố từ phía ngân hàng và từ phía hộ gia đình ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm vào BIDV Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu cho Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân....
read more
Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về cơ cấu vốn từ đó nhận diện các nhân tố có khả năng tác động tới cơ cấu vốn của các đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đề xuất các giải pháp xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hiện nay....
read more
Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tóm tắt: Nghiên cứu đã tổng hợp các lý luận về bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức làm cơ sở để nghiên cứu những ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng đối với chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và xác định một số yếu tố tài chính khác có ảnh hưởng tới chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho các thành viên thị trường, các nhà đầu tư, các nhà quản lý trong bối cảnh hiện tại của thị trường chứng khoán....
read more
Phát triển kinh doanh bảo hiểm tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Phát triển kinh doanh bảo hiểm tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa lại các lý luận về bảo hiểm tài sản, cũng như đánh giá và nắm bắt được hiện trạng tình hình phát triển kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tại PTI. Đồng thời, đưa ra được các giải pháp góp phần phát triển kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tại PTI và cũng mong muốn đóng góp thêm một số ý tưởng vào thực tiễn kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật ở nước ta. ...
read more
Giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro thanh khoản và phòng ngừa rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, phân tích, đánh giá công tác phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu....
read more
Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành như: Khái niệm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quyết toán vốn đầu tư; Mối quan hệ giữa công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với công tác quản lý chi phí xây dựng; Nội dung, yêu cầu đối với công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành bằng nguồn NSNN đối với cơ quan tài chính. Trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, tác giả tập trung phân tích thực trạng quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành tại tỉnh Phú Thọ để chỉ rõ những bất cập trong công tác này. Những bất cập rút ra là căn cứ quan trọng để đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành bằng nguồn NSNN của tỉnh Phú Thọ...
read more
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng Saconbank

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng Saconbank

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết về và các nghiên cứu trước đây về hiệu quả hoạt động của ngân hàng trên cơ sở kế thừa một cách có phê phán, nhìn nhận và cập nhật các diễn biến mới, hiện tượng mới phù hợp với từng thời kỳ cụ thể để từ đó đánh giá, lựa chọn và kế thừa, phát triển các lý luận phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, tác giả cũng tập trung phân tích hiện trạng hiệu quả hoạt của ngân hàng Sacombank trong thời gian qua để xác định các yếu tố chính tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, cũng như mức độ ảnh hưởng tăng, giảm hiệu quả hoạt động của Sacombank. Từ đó, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thời gian tiếp theo....
read more
Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Nghiên cứu đã hệ thống hóa các lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) và đưa ra các kết luận về hiện trạng năng lực cạnh tranh, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ. Trên cơ sở những phân tích sâu sắc về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ, nghiên cứu đưa ra những kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi vào công cuộc tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hội nhập của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay....
read more
Thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay – thực trạng và kiến nghị

Thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay – thực trạng và kiến nghị

Nghiên cứu nhằm xác định được mối quan hệ giữa lợi nhuân và rủi ro thanh khoản, tỷ lệ tiết kiệm ngắn hạn (LLSS) để xác định các nhân tố tác động đến sự thay đổi của tiền gửi trong kỳ của ngân hàng như: lạm phát, giá vàng, GDP, lãi suất,… là những nhân tố có tác động trực tiếp đến sự thay đổi của thanh khoản ngân hàng....
read more
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ

Tóm tắt: Đề tài này nghiên cứu và vận dụng lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các NHTM: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận, học thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các NHTM, (2) Đánh giá một cách toàn diện hoạt động phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ, (3) Đưa ra được một số phương pháp đánh giá và ứng dụng các kỹ thuật phân tích thống kê vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp của Vietinbank Phú Thọ nói riêng và các NHTM nói chung, (4) Cuối cùng, đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn đọc, các nhà nghiên cứu có quan tâm đến lĩnh vực này...
read more
Mô hình ASK đánh giá năng lực làm việc

Mô hình ASK đánh giá năng lực làm việc

Năng lực làm việc là kiến thức, kỹ năng và khả năng mà con người cần có theo yêu cầu công việc và hoàn thành tốt được công việc đó. Ở mỗi một nghề nghiệp khác nhau sẽ có những yêu cầu cụ thể khác nhau về năng lực làm việc. Mạc Văn Trang (2000) cho rằng năng lực làm việc được cấu thành bởi 3 thành tố: Tri thức chuyên môn, Kỹ năng hành nghề, và Thái độ đối với nghề....
read more
Giới thiệu về Basel II và mô hình nghiên cứu khả năng áp dụng Basel II cho hệ thống ngân hàng.

Giới thiệu về Basel II và mô hình nghiên cứu khả năng áp dụng Basel II cho hệ thống ngân hàng.

Ở Việt Nam, việc ứng dụng hiệp ước Basel này trong công tác giám sát và quản trị ngân hàng vẫn còn nhiều vướng mắc, nên chỉ mới dừng lại ở việc lựa chọn một số tiêu chí đơn giản trong Hiệp ước Basel I và II để vận dụng và vẫn chưa tiếp cận đầy đủ với chuẩn Basel II; chứ chưa nói tới chuẩn Basel III như thế giới đã áp dụng trong quản trị rủi ro ngân hàng....
read more
Hide Buttons