Nâng cao (24 Bài viết)
Regression, path analysis, EFA, CFA trong mô hình SEM

Regression, path analysis, EFA, CFA trong mô hình SEM

Một mô hình phương trình cấu trúc (mô hình SEM) điển hình, thông thường bao gồm các thành phần chính như sau: Regression model; Path model; Factor (EFA, CFA) model; Structural model 3 thành phần đầu tiên (regression, path và factor) được gọi chung là mô hình đo lường. Mô hình SEM là sự kết hợp của mô hình đo lường (measurement model) và mô hình cấu trúc (structural model). Bài viết sau sẽ lần lượt giải thích từng thành phần của mô hình SEM. Đồng thời, bài viết sẽ trình bày 3 trường hợp xây dựng mô hình SEM, đó là mô hình kiểm chứng (strictly confirmatory – SC), mô hình thay thế (alternative models – AM), và mô hình tùy biến (model generating – MG)....
read more
Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm trong SEM

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm trong SEM

Trong quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM sau khi xác định các khái niệm riêng rẽ và xác định mô hình đo lường, bước tiếp theo là thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả thực nghiệm. Theo đó, mô hình SEM có thể ước lượng được với cả hiệp phương sai và sự tương quan. Vì vậy, nhà nghiên cứu phải chọn loại ma trận dữ liệu phù hợp cho câu hỏi nghiên cứu được thực hiện. Dù loại dữ liệu nào được sử dụng thì các vấn đề liên quan đến cỡ mẫu và dữ liệu trống đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến các kết quả ước lượng. Trước khi đi sâu vào phần lựa chọn phương pháp thì cần thiết phân biệt rõ các khái niệm metric vs non-metric data, covariances vs correlation. Bài viết cũng trình bày các vấn đề liên quan đến missing data....
read more
Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Thông thường các khái niệm được thể hiện bằng các hình oval hoặc hình tròn và các biến đo lường được thể hiện bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Để nhấn mạnh đến sự phân biệt các chỉ mục cho khái niệm nội sinh, các chỉ mục cho khái niệm ngoại sinh thường được kí hiệu như là các biến X; trong khi các chỉ mục cho khái niệm nội sinh được kí hiệu như là các biến Y. ...
read more
Xác định mô hình cấu trúc

Xác định mô hình cấu trúc

Cùng với mô hình đo lường, mô hình cấu trúc là một trong hai thành phần chính của mô hình phương trình cấu trúc – SEM. Vì vậy, việc xác định một mô hình cấu trúc phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo ý nghĩa về mặt lý thuyết của mô hình SEM. Ở bài trước, chúng tôi đã trình bày cách xây dựng và kiểm định một mô hình đo lường. Tiếp theo bài viết này sẽ trình bày vấn đề xác định mô hình cấu trúc bằng cách gán các mối quan hệ từ một khái niệm này đến khái niệm khác dựa trên mô hình lý thuyết được đề xuất. Đây chính là bước thứ năm trong quy trình sáu bước xây dựng và kiểm định một mô hình SEM...
read more
Xác định cỡ mẫu trong mô hình SEM

Xác định cỡ mẫu trong mô hình SEM

Xác định cở mẫu trong mô hình SEM là một trong những nội dung quan trọng trong thiết kế nghiên cứu sử dụng mô hình SEM. SEM theo một số cách nào đó nhạy cảm với cở mẫu hơn so với các kỹ thuật đa biến khác. Một vài thuật toán thống kê được sử dụng trong các chương trình SEM sẽ không tin cậy với các mẫu nhỏ. Để lựa chọn một cở mẫu tối thiểu cần thiết cho SEM cần thiết xem xét 5 vấn đề: (1) phân phối chuẩn đa biến của dữ liệu; (2) kỹ thuật ước lượng; (3) độ phức tạp của mô hình; (4) số lượng dữ liệu trống; (5) phương sai sai số trung bình giữa các biến....
read more
Tính toán thang đo tổng hợp

Tính toán thang đo tổng hợp

Tiếp theo bài đánh giá tính hợp lí của phân tích nhân tố, bài viết sau sẽ trình bày chi tiết cách tính thang đo tổng hợp. Theo đó, có ba cách để tính thang đo tổng hợp của mỗi nhân tố là phép thang đo lấy tổng (summated scales), điểm nhân tố (factor scores) và lựa chọn biến thay thế. ...
read more
Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Một mô hình SEM có thể được ước lượng thông qua 6 bước như sau: • Xác định các khái niệm riêng rẽ • Phát triển và xác định mô hình đo lường • Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm • Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường • Xác định mô hình cấu trúc • Đánh giá tính hợp lí của mô hình cấu trúc ...
read more
Phương pháp phân tích phân tách – Stata

Phương pháp phân tích phân tách – Stata

Hàm phân tách tuyến tính, chẳng hạn phân tích phân tách (discriminant analysis) được sử dụng để thực hiện một kiểm định đa biến về sự khác nhau giữa các nhóm. Ngoài ra, phân tích phân tích còn được sử dụng để xác định số nhóm tối thiểu cần thiết để mô tả các sự khác nhau này. Bài viết này sẽ minh họa thực hiện phân tích phân tách trên phần mềm Stata....
read more
Measurement model và Structural model trong mô hình SEM

Measurement model và Structural model trong mô hình SEM

Khi xử lý các mô hình liên quan đến nhiều tập biến và mối quan hệ giữa chúng, trong nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng riêng rẻ các kỹ thuật thống kê như phân tích phương sai (ANOVA) hoặc hồi quy tuyến tính đa biến. Tuy nhiên, việc sử dụng các kỹ thuật thống kê này có thể dẫn đến đánh mất mối liên kết giữa các biểu thức. Thật vậy, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được phát triển để giải quyết vấn đề mất tính liên kết này. Mô hình SEM được xây dựng dựa trên sự kết hợp của một mô hình đo lường (a measurement model) và một mô hình cấu trúc (a structural model)....
read more
Đánh giá tính hợp lý của mô hình đo lường SEM

Đánh giá tính hợp lý của mô hình đo lường SEM

Bài viết sẽ giới thiệu cách sử dụng, phân biệt cũng như các điểm tới hạn của một số các chỉ số phù hợp thường được sử dụng để đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường trong SEM như: Chỉ số phù hợp (GOF) chi - bình phương; Chỉ số phù hợp tuyệt đối như: GFI, RMSEA, RMR, SR; Chỉ số phù hợp tăng cường: TLI, CFI, NFI, RNI; Chỉ số tối giản: PR, AGFI, PNFI ...
read more
Đánh giá độ phù hợp & tính hiệu quả của mô hình SEM

Đánh giá độ phù hợp & tính hiệu quả của mô hình SEM

Trong kiểm định thang đo, phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp thống kê truyền thống như phương pháp hệ số tương quan, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phương pháp phương pháp đa khái niệm (MTMMĐiểm neo[1]),… (Bagozzi & Foxall, 1996). Lý do là phương pháp CFA cho phép chúng ta kiểm định cấu trúc lý thuyết của các thang đo như mối quan hệ giữa một khái niệm nghiên cứu với các khái niệm khác mà không bị chệch do sai số đo lường (Steenkamp & Van Trijp, 1991). Trong kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu, mô hình phương trình cấu trúc (trong toàn bộ các bài viết chỉ đề cập đến cấu trúc tuyến tính) cũng có lợi thế hơn so với các phương pháp truyền thống như hồi quy tuyến tính đa biến vì nó có thể tính được sai số đo lườngĐiểm neo[2]. Ngoài ra, mô hình SEM cho phép chúng ta kết hợp được các khái niệm tiềm ẩn (nhân tố) với các khái niệm đo lường (biến quan sát) của chúng và có thể xem xét các khái niệm đo lường một cách độc lập hoặc kết hợp chung trong mô hình lý thuyết. Chính vì vậy, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính được sử dụng rất phổ biến trong ngành tiếp thị trong những năm gần đây và thường được gọi là phương pháp phân tích thông tin thế hệ thứ 2 (Hulland & cộng sự, 1996). Bên cạnh những ưu điểm trên, mô hình SEM cho phép chúng ta có thể đánh giá được độ phù hợp của mô hình, kiểm định giá trị hội tụ (convergent validity), giá trị phân biệt (discriminant validity) của thang đo mà không cần nhiều nghiên cứu như trong phương pháp MTMM. Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp nhắm đánh giá mức độ phù hợp của mô hình SEM; cũng như trình bày một số kiểm định về tính hiệu quả của mô hình....
read more
Ví dụ minh họa mô hình SEM

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Tiếp theo phần giới thiệu sơ bộ về mô hình SEM cùng với các thuật ngữ và quy ước trong sơ đồ nhánh thường được sử dụng, phần trình bày bên dưới sẽ minh họa cách một mô hình SEM hoạt động với nhiều mối quan hệ, ước lượng nhiều phương trình cùng lúc, thậm chí khi chúng có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau và biến phụ thuộc trong một phương trình là biến độc lập trong các phương trình khác. Nội dung bao gồm các phần: Câu hỏi nghiên cứu; Thiết lập sơ đồ nhánh; Ước lượng mô hình SEM; Đánh giá mô hình SEM; Phân tích tác động trực tiếp, gián tiếp ...
read more
Tản mạn về mô hình SEM

Tản mạn về mô hình SEM

Bài viết này sẽ lần lượt trình bày, phân biệt rõ ràng các khái niệm cơ bản của mô hình SEM như biến quan sát (observed variables hoặc manifest variables), chỉ báo (indicators), biến ẩn (latent variables), khái niệm (constructs) hoặc nhân tố (factors), cũng như phân biệt mô hình SEM với các mô hình/phương pháp thống kê truyền thống. Ngoài ra, bài viết còn đi sâu phân tích các đặc trưng cơ bản của mô hình SEM như yêu cầu cở mẫu lớn, ít tập trung vào các kiểm định thống kê riêng rẻ,… thông qua đó người đọc có thể biết được cách xác định cở mẫu tối ưu cho mô hình SEM, cũng như sử dụng các phép kiểm định thống kê phù hợp....
read more
Một số thuật ngữ thường dùng trong SEM

Một số thuật ngữ thường dùng trong SEM

Mô hình cấu trúc tuyến tính, gọi tắt là mô hình SEM hay đơn giản là SEM. Mô hình SEM còn được biết với nhiều tên gọi khác như phân tích cấu trúc hiệp phương sai (covariance structure analysis), phân tích biến ẩn (latent variable analysis) hay đôi khi còn gọi là mô hình nhân quả. Mô hình SEM được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu khoa học – xã hội, tuy nhiên sự am hiểu và thành thạo về SEM vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết này sẽ giới thiệu một số thuật ngữ quan trọng thường dùng trong SEM để giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc đọc hiểu các tài liệu về mô hình SEM....
read more
Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin chẩn đoán để giải quyết những vấn đề tồn tại hoặc cải thiện độ phù hợp của mô hình...
read more
Tổng quan về SEM – giới thiệu các thuật ngữ

Tổng quan về SEM – giới thiệu các thuật ngữ

Mô hình cấu trúc tuyến tính, gọi tắt là mô hình SEM hay đơn giản là SEM. Mô hình SEM còn được biết với nhiều tên gọi khác như phân tích cấu trúc hiệp phương sai (covariance structure analysis), phân tích biến ẩn (latent variable analysis) hay đôi khi còn gọi là mô hình nhân quả....
read more
Giới thiệu về phân tích thang đo đa hướng - MDS

Giới thiệu về phân tích thang đo đa hướng - MDS

Phương pháp phân tích đo lường đa hướng MDS (Multidimensional Scaling) là phương pháp chủ yếu được sử dụng khi định vị sản phẩm hay định vị thương hiệu trong nghiên cứu marketing. ...
read more
Giới thiệu về VECM

Giới thiệu về VECM

Khi hồi quy mô hình với các biến là chuỗi thời gian thì yêu cầu đặt ra là các chuỗi này phải dừng. Trong trường hợp chuỗi chưa dừng thì ta phải lấy sai phân của chúng cho đến khi có được chuỗi dừng...
read more
Giới thiệu về VAR

Giới thiệu về VAR

Quan hệ giữa các biến số kinh tế không đơn thuần chỉ theo một chiều, biến độc lập (biến giải thích) ảnh hưởng lên biến phụ thuộc mà trong nhiều trường hợp nó còn có ảnh hưởng ngược lại. Do đó mà ta phải xét ảnh hưởng qua lại giữa các biến này cùng một lúc. Chính vì thế mô hình kinh tế lượng mà ta phải xét đến không phải là mô hình một phương trình mà là mô hình nhiều phương trình....
read more
Giới thiệu phương pháp Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Giới thiệu phương pháp Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair & ctg, 1998)...
read more
Hide Buttons