4 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Hướng dẫn sử dụng Amos: Làm quen với các nút thao tác

Hướng dẫn sử dụng Amos: Làm quen với các nút thao tác

Hướng dẫn làm quen với Amos (luanhay.vn) ...
read more
Hướng dẫn hồi quy GMM bằng Eview - Minh họa bằng hình ảnh

Hướng dẫn hồi quy GMM bằng Eview - Minh họa bằng hình ảnh

Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa quy trình phân tích dữ liệu với phương pháp hôi quy GMM bằng phần mềm thống kê Eview, từ khâu khai báo biến chính, biến công cụ, các thiết lập và chạy ra kết quả...
read more
Hướng dẫn quy trình phân tích dữ liệu khảo sát bảng hỏi bằng SPSS ​ - Minh họa bằng hình ảnh

Hướng dẫn quy trình phân tích dữ liệu khảo sát bảng hỏi bằng SPSS ​ - Minh họa bằng hình ảnh

Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa quy trình phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê SPSS, từ khâu nhập liệu, thống kê mô tả các giá trị, phân tích tương quan biến, vẽ đồ thị, kiểm tra độ tin cậy thang đo, cronback alpha, phân tích nhân tố khám phá, efa, hồi quy và kiểm định mô hình nhân tố....
read more
Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Hướng dẫn thao tác thực hiện khai báo và hồi quy dữ liệu bảng (FEM, REM) , kiểm định các khuyết tật mô hình trong stata bằng các câu lệnh. (luanhay.vn) ...
read more
Hide Buttons