Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Admin| 12/10/2017
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam
 
Tên tác giả: luanhay.vn

Tóm tắt, Bài viết đã đi vào nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết tại Việt Nam nhằm có cái nhìn tổng qua về tăng trưởng tín dụng. Nghiên cứu được thực hiện trên 8 NHTM lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn từ Q1/2008 đến Q1/2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng kinh tế, nợ xấu, thanh khoản và chênh lệch lãi suất là những yếu tố có tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết. Từ đó, tác giả đã thực hiện dự báo cho các yếu tố trong mô hình cuối cùng. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một vài giải pháp như mở rộng tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời kiến nghị giúp các NHTM thực hiện tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và hiệu quả.
 
Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, nợ xấu, thanh khoản, chênh lệch lãi suất, ngân hàng thương mại, : hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình, CFA, SEM, Mô hình parasuraman – servqual,  năng lực tâm lý, hy vọng, lạc quan, thích nghi, tự tin 

1.Trình bày vấn đề
Đối với các ngân hàng Việt Nam, lãi từ tín dụng là nguồn thu chủ yếu của các NHTM. Vì vậy hoạt động tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng là vấn đề mà các NHTM rất quan tâm bởi tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho ngân hàng.
Với vai trò quan trọng của tăng trưởng tín dụng đến nền kinh tế cũng như đối với các NHTM, việc đánh giá sự biến động cũng như sực tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM là hết sức cần thiết để xây dựng một mức tăng trưởng hợp lý, có tác động hiệu quả đến nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các NHTM. 
 
2. Mục tiêu
- Xác định các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam.
- Lượng hóa mức độ tác động của các nhân tố này đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng niêm yết.
- Đề xuất một số giải pháp để các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam có
 tăng trưởng tín dụng hợp lý và chất lượng?
 
3. Câu hỏi nghiên cứu
 1. Những nhân tố nào tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NH niêm yết tại Việt Nam?
 2. Các nhân tố này tác động thế nào đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết?
 3. Có giải pháp nào để các NHTM tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và có chất lượng?
 
4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết tại VN.
Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện trên 8 NHTM niêm yết có mức vốn điều lệ lớn nhất hiện nay
Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện từ quý 1 năm 2008 đến quý 1 năm 2013.
 
5. Phương pháp nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu
 

- Hồi quy đa biến:  Mô hình này được sử dụng để khảo sát sự phụ thuộc của biến phụ thuộc  với nhiều biến độc lập. Mô hình nghiên cứu trong đề tài sẽ sử dụng mô hình hồi quy đa biến này với biến phụ thuộc là tăng trưởng tiền gửi và các biến độc lập: tăng trưởng tiền gửi, thanh khoản ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu,  chênh lệch lãi suất,  nợ xấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá hối đoái.
-  Các phép kiểm định: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan. Các phép kiểm định này được sử dụng để kiểm tra sự phù hợp của các biến trong mô hình và tìm ra mô hình tối ưu. Các phép kiểm định sẽ được sử dụng trong mô hình hồi quy đa biến với mức ý nghĩa 5% hoặc 10%.
- Phần mềm thông kê sử dụng: eview, stataspss
 
 
6. Kết quả chính
 
Giả thiếtDiễn giảiKỳ vọngKết quả
 1.  
Tăng trưởng tiền gửi có tác động dương đến tăng trưởng tín dụng
 1.  
Bác bỏ giả thiết, Không có tác động do p_value =0.2585>0.1
 1.  
Lạm phát có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Bác bỏ giả thiết, Không có tác động do p_value =0.3007>0.1
 1.  
Thanh khoản có tác động dương đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Chấp nhận giả thiết, Tác động dương, p_value< 0.1
 1.  
Chênh lệch lãi suất có tác động dương đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Bác bỏ giả thiết, Tác động âm, p_value<0.1
 1.  
Lợi nhuận ngân hàng có tác động dương đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Bác bỏ giả thiết, không có tác động, p_value=0.7136>0.1
 1.  
Tỷ giá hối đoái có tác động đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Bác bỏ giả thiết, p_value=0.6449>0.1
 1.  
Nợ xấu có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Chấp nhận giả thiết, p_value<0.1
 1.  
Tăng trưởng kinh tế có tác động dương đến tăng trưởng tiền gửi
 1.  
Bác bỏ giả thiết, tác động âm, p_value<0.1
Kết quả dự báo một số nhân tố trong mô hình nghiên cứu
Thời gianCGGDPIGLINPL
Q2/2013-0.001520.0485330.01606640.25290.089689
Q3/20130.0934070.0511120.02459810.268220.081159
Q4/20130.0285920.0550910.02513050.232690.089728
Q1/20140.0606160.0610930.01752670.247950.089144
Q2/2014-0.000940.0464150.01586120.249990.091013
Q3/20140.0939790.0480940.02439290.265320.082483
Q4/20140.0291640.0506740.02492530.229790.091052
Q1/20150.0611880.0463630.01732150.245040.090468
Q2/2015-0.000370.0480420.0156560.259770.092337
Q3/20150.0945510.0506210.02418770.271130.083807
Q4/20150.0297360.0546010.02472010.23560.092376
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons