Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Admin| 12/10/2017
Đề tài: Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Ô tô và Thiết bị chuyên dụng  Sao Bắc
 
Tên tác giả: luanhay.vn
 
Tóm tắt, Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh otô và thiết bị chuyên dùng, Công ty TNHH Ô tô và thiết bị chuyên dùng Sao Bắc cũng không tránh khỏi các tác động của ngành và nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2013. Những vấn đề khó khăn đó đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của Sao Bắc; ý thức được vấn đề ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực tìm kiểm các giải pháp nhằm khắc phục tình hình và tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của Sao Bắc trong tương lai. Một trong các định hướng lớn của ban lãnh đạo là cần phải xem xét lại vấn đề quản trị nguồn nhân lực, vì suy cho cùng đây là yếu tố tiên quyết của thành công. Vì thế việc tìm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trở nên cấp thiết đối với Sao Bắc.
 
Từ khóa: Nguồn nhân lực, Ba nội dung quản trị nguồn nhân lực, Sao Bắc, thu hút nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực, hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình, CFA, SEM, Mô hình parasuraman – servqual,  năng lực tâm lý, hy vọng, lạc quan, thích nghi, tự tin 
 

1. Trình bày vấn đề

Quản trị nguồn nhân lực thường là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì mục tiêu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức đó, nên quản lý nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập các tổ chức và giúp nó tồn tại.
Quản lý nguồn nhân lực giúp cho các nhà quản lý đạt được mục đích kết quả thông quan người khác. Một người quản lý có thể lập kế hoạch hoàn chỉnh, xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, có hệ thống kiểm tra chính xác hiện đại… nhưng họ vẫn có thể bị thất bại nếu không tuyển đúng người cho công việc hoặc không biết khuyến khích động viên nhân viên làm việc.  Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực xuất phát từ chính vai trò của con người. Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức, làm cho tổ chức có
Trên thực tế trong giai đoạn 2011 – 2013, nền kinh tế Việt Nam bị suy giảm, cùng với chính sách tiền tệ bị thắt chặt, tỷ giá và lãi suất ngân hàng quá cao nên đã kéo theo sự suy giảm chung về nhu cầu tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam. Theo báo cáo của Toyota Việt Nam đầu năm 2013, năm 2011 mức tiêu thụ xe otô nói chung của Việt Nam đã giảm 10% so với 2010, năm 2012 tụt giảm mạnh 20% so với 2011 và triển vọng 2013 vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó hàng loạt các chính sách về thuế; quy định về chi tiêu của chính phủ; cạnh tranh của các hãng xe lớn lại càng khiến thị trường ô tô càng trở nên khó khăn và bế tắc hơn bao giờ hết.
Là một thành viên của Công ty, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân lực và các diễn biến chung của nền kinh tế trong, ngoài nước cũng như định hướng của ban lãnh đạo; tác giả đã mạnh dạn vận dụng các kiến thức đã học vào việc lựa chọn đề tài quản trị nguồn nhân lực với mong muốn góp phần sức của mình vào sự nghiệp phát triển của Sao Bắc

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu là: tìm ra các phương án, cách thức tối ưu để tạo nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Ô tô và Thiết bị chuyên dùng Sao Bắc.

3. Câu hỏi nghiên cứu:

Một là, Hiện trạng các nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực tại Sao Bắc đang diễn ra như thế nào trong giai đoạn vừa qua.
Hai là, Hiệu quả hoạt động Thu hút nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Duy trì nguồn nhân lực tại Sao Bắc được đánh giá như  thế nào? Cho kết quả ra sao?
Ba là, Sự hài lòng của cán bộ công nhân viên về điều kiện làm việc, các chính sách nhân sự và  vấn đề đãi ngộ ra sao?

4. Các nội dung nghiên cứu chính

(1) Hệ thống hóa các lý luận, học thuyết về tạo quản trị nguồn nhân lực
(2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng ba nhóm nội dung cơ bản của quản trị nguôn nhân lực là: (i) Thu hút nguồn nhân lực; (ii) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (iii) Duy trì nguồn nhân lực.
(3) Xem xét, liên hệ, mô tả ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong đến quản trị nguồn nhân lực của công ty.
(4) Tìm kiếm nhóm giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quản quản trị nguồn nhân lực tại Sao Bắc

5. Đối tượng và phạm vi nghiên nghiên cứu:

(1) Các quy định, chế độ chính sách, nội dung, hoạt động hiện tại về quản trị nguồn nhân lực tại Sao Bắc
(2) Xem xét các diễn biến môi trường nội bộ và bên ngoài có ảnh hưởng cơ bản nhất tới Sao Bắc
(3) Không gian nghiên cứu: tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Công ty
(4) Giai đoạn xem xét nghiên cứu từ 2009 – đầu năm 2013

 

6. Phương pháp nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu,
 
 Mẫu nghiên cứu: Để tiến hành trả lời các câu hỏi nghiên cứu, tác giả đã xác định 2 nhóm mẫu nghiên cứu như sau:
  1. Ba mươi chuyên gia cao cấp về nhân sự và có am hiểu về Sao Bắc, về ngành nghề kinh doanh Ô tô đã được mời tham gia và cho ý kiến đánh giá về các nội dung quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Cụ thể bao gồm: (i) 10 Giám đốc các doanh nghiệp cùng ngành kề kinh doanh ô tô có mối quan hệ thân thiết với Sao Bắc; (ii) 10 Chuyên gia nhân sự đã hợp tác hoặc đang hợp tác với Sao Bắc trong suốt giai đoạn 2008 – 2013 này thông qua các đợt Sao Bắc mời về tư vấn công tác quản trị nguồn nhân lực, tư vấn công tác quản trị doanh nghiệp và đào tạo các kỹ năng làm việc cho nhân viên Sao Bắc; (iii) 10 đối tác là các nhà cung cấp hàng hóa của các Hãng mà Sao Bắc đang hợp tác; họ là các đại diện của Hãng với nhiệm vụ thường xuyên trao đổi, giao dịch, hỗ trợ kinh doanh và cung cấp hàng hóa đầu vào cho Sao Bắc.
  2. Năm mươi hai cán bộ công nhân viên (trên tổng số 75 ) được mời tham gia trả lời các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến sự hài lòng về môi trường làm việc; các chính sách nhân sự; chế độ đãi ngộ. Cơ cấu các cán bộ công nhân viên bao gồm : (i) Khối nhân viên văn phòng chiếm 1/4; (ii) Khối nhân viên kinh doanh và các nhà quản lý cấp trung chiếm 1/4; (iii) Khối các kỹ sư chiếm 1/4; (iv) Khối công nhân kỹ thuật chiếm 1/4.
Xử lý dữ liệu: (1) Xử lý dữ liệu thứ cấp, tác giả sử dụng phương pháp mô tả, so sánh nhằm đánh ưu nhược điểm, đúng sai của các quy định, chính sách, văn bản đã ban hành trong việc quản trị nguồn nhân lực. Tác giả cũng sử dụng phương pháp quy nạp, nội suy để nhận định các vấn đề, tình hình từ các dữ liệu có được. (2) Xử lý dữ liệu sơ cấp, Bằng phương pháp tổng hợp dữ liệu, thống kê tỷ lệ, biểu đồ minh họa và ma trận chấm điểm.
 
7. Kết quả nghiên cứu
  Trên cơ sở phỏng phấn xin ý kiến 30 chuyên gia cao cấp về lĩnh vực nhân sự, tác giả thu được kết quả như sau:
Các nội dung quản trị nhân lực của Sao BắcTrọng SốĐiểm trung bìnhTổng điểmĐộ phân tánMức độ ổn định của dữ liệu
abc=axbde=d/b
Thu hút nguồn nhân lựcHoạt động  phân tích thiết kế công việc0,0675,3000,3530,4660,088
Công tác hoạch định nguồn nhân lực0,0673,7330,2490,9800,263
Công tác tuyển mộ nhân lực0,0673,6000,2401,1330,315
Công tác tuyển dụng nhân lực0,0674,5330,3021,2520,276
Công tác bố trí, xắp xếp nhân lực0,0674,0330,2690,6690,166
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcCông tác đào tạo mới cho nhân viên trẻ0,0833,0000,2501,0170,339
Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong quá trình làm việc0,0834,6330,3860,9990,216
Công tác đào tạo lại nhân sự  theo yêu cầu nhiệm vụ0,0832,6670,2220,8020,301
Công tác hướng nghiệp0,0832,9330,2440,8280,282
Duy trì nguồn nhân lựcCông tác đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực0,0834,9000,4080,7120,145
Cơ chế lương và chế độ phúc lợi0,0834,0670,3390,8280,204
Các biện pháp động viên, khuyến khích0,0834,7670,3970,8980,188
Quản trị mối quan hệ lao động0,0833,0330,2530,8900,293
Tổng  3,913  
Kết quả cho thấy điểm bình quân của hoạt động quản trị nguồn nhân lực được các chuyên gia đánh giá là 3,913/ 7 điểm đạt mức trên trung bình; nó cho thấy công tác nhân lực của Sao Bắc có rất nhiều vấn đề ở các khâu của quá trình quản trị nguồn nhân lực và đòi hỏi nhiều biện pháp cải tiến. Tiêu biểu trong các nội dung của quản trị nguồn nhân lực, theo các chuyên gia đánh giá cao cao nhất các vấn đề về Công tác đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực; Các biện pháp động viên khuyến khích;  Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong quá trình làm việc với mức độ đồng nhất cao thể hiện ở độ phân tán dữ liệu khá thấp. Ngoài ra các vấn đề còn lại đều được đánh giá khá thấp vá có nhiều bất đồng trong quan điểm thể hiện ở mức độ phân tán dữ liệu khá cao.

Trên cơ sở phỏng vấn 52 cán bộ nhân viên của Sao Bắc, tác giả đã thu được ý kiến của họ về sự hài lòng với các vấn đề môi trường, điều kiện làm việc, chính sách nhân sự và chế độ như sau:

Các yếu tốTrung bìnhĐộ lệch
1. Điều kiện làm việc
Điều kiện làm việc chung của công ty3,3600,485
Phòng làm việc (diện tích, tiếng ồn, nhiệt độ …)2,9800,622
Thiết bị (máy tính, máy in, điện thoại, photocopy ….)2,5200,677
Vật dụng văn phòng3,0600,740
Nơi làm việc an toàn3,4600,503
2. Chính sách của công ty
Chính sách tuyển dụng2,7000,463
Chính sách cách chức, miễn nhiệm3,6600,479
Chính sách đào tạo2,3000,647
3. Tiền lương và phụ cấp
Chính sách tiền lương2,6400,776
Các khoản phụ cấp2,4600,579
Quỹ khen thưởng2,3800,490
Chính sách tăng lương2,9000,789
Kết quả cho thấy phần lớn cán bộ nhân viên công ty đều không hài lòng với các vấn đề về điều kiện làm việc, chính sách của công ty, lương và phụ cấp …và từ đó sẽ làm giảm động lực làm việc của họ và làm giảm năng suất, hiệu quả lao động. Nó cho thấy các biện pháp quản trị nhân lực hiện tại của Sao Bắc đang có khá nhiều vấn đề nổi cộm trên các phương diện cần được kiện toàn.
Trong quá trình khảo sát, phần lớn cán bộ nhân viên cho rằng Điều kiện môi trường làm việc chung; Sự an toàn tại nơi làm việc; Chính sách cách chức, miễn nhiệm là khá nhất và chấp nhận được; còn lại các yếu tố khác như các chính sách về lương, đãi ngộ, chính sách tuyển dụng đều tạo ra sự không hài lòng ở họ.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons