Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong linh vực điện máy, khảo sát bảng hỏi, spss, mô hình

Admin| 12/10/2017
Đề tài: “Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực điện máy trên thị trường Hà Nội: Đề xuất chiến lược cho Công Ty Tân Dương
 
Tên tác giả: luanhay.vn
 
Tóm tắt, Kết quả nghiên cứu cho thấy:(i) Thị trường điện máy hiện tại đang đối mặt với nhiều khó khăn từ xu hướng thị trường bão hòa, xu hướng thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng; xu hướng thay đổi nhanh chóng của sản phẩm, xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành với nhau.(ii) Tân Dương được đánh giá thấp nhất trong thứ hạng sắp xếp của người tiêu dùng đối với các tiêu chuẩn cơ bản nhất để dẫn tới việc quyết định lựa chọn siêu thị khi đi mua sắm; (iii) Các nhân tố được người tiêu dùng căn cứ để quyết định lựa chon siêu thị khi đi mua sắm là: Thương hiệu (Brand); Chất lượng sản phẩm  (Qprod); Chính sách hậu mãi (Pafsal); Sự thuận tiện khi mua sắm (Conven); Chương trình khuyến mại (Promo); Giá cả (Price); Thói quen mua sắm của khách hàng (Habit); Đáp ứng và phục vụ (Resser); Thái độ và đường dây nóng (Atthot); Dịch vụ và giá (Serprice).
 
Từ khóa: hành vi người tiêu dùng, điện máy, tân dương, quyết định lựa chọn siêu thị, thương hiệu, servqual, hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình, CFA, SEM, Mô hình parasuraman – servqual,  năng lực tâm lý, hy vọng, lạc quan, thích nghi, tự tin 
 

1. Trình bày vấn đề

Theo công bố của Bộ Công thương, cho đến hết 31/12/2012 ngành mặt hàng điện tử tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do sức mua giảm mạnh, tồn kho nhiều. Theo đó, sản lượng nhiều mặt hàng giảm so với cùng kỳ như: sản lượng điều hòa, nhiệt độ giảm 30,6%; bình đun nước nóng giảm 25,6%; sản lượng ô tô giảm 12,7%; xe máy giảm 5,1% ...
Trước thực trạng này, Cuộc canh tranh giữa các trung tâm điện máy lớn như Pico, Trần Anh, Nguyễn Kim, Topcare; giữa các trung tâm điện máy nhỏ và giữa lớn và nhỏ mấy năm gần đây đã rất khốc liệt nay càng trở nên gay gắt hơn.

Để giành được ưu thế trong cuộc canh tranh khốc liệt này thì buộc các doanh nghiệp phải am hiểu khách hàng, đưa ra những chính sách bán hàng hợp lý hay một chiến lược ”kích cầu” mạnh mẽ để có thể mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất nhằm giữ chân được khách hàng trung thuỷ với doanh nghiệp và thu hút được những khách hàng mới

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xem xét ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến đến quyết định lựa chọn siêu thị bán lẻ khi đi mua các sản phẩm điện máy của khách hàng; đồng thời phân tích một số đối thủ cạnh tranh lớn trong lĩnh vực điện máy như Trần Anh, Pico, Topcare, Media mart, Nguyễn Kim...đề từ đó đề xuất chiến lược kinh doanh tối ưu cho Công ty TNHH Điện máy – Máy tính Tân Dương.

3. Câu hỏi nghiên cứu:

Một là, Thực trạng ngành điện máy trong giai đoạn vừa qua 2008 – 2012 đã diễn ra như thế nào? Xu hướng của ngành trong thời gian tới sẽ thế nào?
Hai là, Có các nhân tố nào tác động đến việc quyết định lựa chọn siêu thị bán lẻ khi mua sắm các mặt hàng điện máy của khách hàng?
Ba là, Làm thế nào để hoạch định được chiến lược kinh doanh tối ưu cho Tân Dương trên cơ sở nghiên cứu hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực điện máy.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên nghiên cứu:

(1) Khách hàng đã, đang mua sắm tại các siêu thị điện máy và nhóm chuyên gia có am hiểu về thị trường điện máy.
(2) Năm chuỗi siêu thị điện máy tại Hà Nội là: Trần Anh, Pico, Media mart, Topcare, Nguyễn Kim .
(3) Các nhân tố tác động đến khách hàng  khi quyết định lựa chọn siêu thị mua sắm điện máy.
(4) Không gian nghiên cứu: tập trung chủ yếu tại địa bàn Thành phố Hà Nội; gần các khu vực siêu thị mua sắm điện máy và tại Công ty TNHH Điện máy – Máy tính Tân Dương.
(5) Thời gian nghiên cứu khảo sát từ tháng 8/2012 đến 4/2013; dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn từ 2008 – 2012.

5. Phương pháp nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu
 
Nguồn: Căn cứ vào Mô hình parasuraman – servqual
Phương pháp thu thập dữ liệu, Thực hiện thông qua phương pháp định lượng với kỹ thuật thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn bằng thư điện tử thông qua bảng câu hỏi điều tra. Mẫu điều tra gồm 250 khách hàng mua sắm tại các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội. Bảng câu hỏi điều tra chính thức được hình thành từ nghiên cứu định tính sau khi có sự tham vấn ý kiến của các chuyên gia.
Nghiên cứu điều tra khách hàng nhằm nhận diện sự khác biệt về các tiêu chí trong lựa chọn của khách hàng đối với các siệu thi bán lẻ khi quyết định mua mặt hàng điện máy
Phương pháp phân tích dữ liệu, Tác giả sẽ sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 18 như sau:
Thống kê mô tả
Kiểm định độ tin cậy thang đo
Phân tích nhân tố khám phá
6. Kết quả nghiên cứu
(i) Thị trường điện máy hiện tại đang đối mặt với nhiều khó khăn từ xu hướng thị trường bão hòa, xu hướng thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng; xu hướng thay đổi nhanh chóng của sản phẩm, xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành với nhau
(ii) Tân Dương được đánh giá thấp nhất trong thứ hạng sắp xếp của người tiêu dùng đối với các tiêu chuẩn cơ bản nhất để dẫn tới việc quyết định lựa chọn siêu thị khi đi mua sắm; đây sẽ là khó khăn cho Tân Dương khi muốn mở rộng, triển khia các hoạt động kinh doanh  trong bối cảnh hiện nay.
(iii) Các nhân tố được người tiêu dùng căn cứ để quyết định lựa chon siêu thị khi đi mua sắm và được sắp xếp theo mức độ giải thích từ cao xuống thấp như sau:
 • Nhân tố 1: Thương hiệu (Brand) =>  Có mức độ giải thích là 16,996%
 • Nhân tố 2: Chính sách hậu mãi (Pafsal) =>  Có mức độ giải thích là 10,243%
 • Nhân tố 3 : Chất lượng sản phẩm  (Qprod) =>  Có mức độ giải thích là 9,443%
 • Nhân tố 4: Sự thuận tiện khi mua sắm (Conven) => Có mức độ giải thích là 9,008%
 • Nhân tố 5: Chương trình khuyến mại (Promo) => Có mức độ giải thích là 7,781%
 • Nhân tố 6: Giá cả (Price) => Có mức độ giải thích là 6,894%
 • Nhân tố 7: Thói quen mua sắm của khách hàng (Habit) => Có mức độ giải thích là 6,735%
 • Nhân tố 8: Chất lượng sản phẩm  (Qservi) => Có mức độ giải thích là 6,265%
7. Đề xuất chiến lược theo kết quả nghiên cứu bằng bản đồ phân định các nhóm nhân tố tác động đến quyết định của khách hàng
 
Nguồn: Kết quả từ chạy eview, stataspss
Như vậy sẽ hình thành lên 4 nhóm chiến lược cho Tân Dương theo đuổi bao gồm:
 • Nhóm 1: Bao gồm 3 nhân tố Conven, Brand, => Xây dựng thương hiệu, tạo ra sự thuận tiện trong mua sắm.
 • Nhóm 2: Promo, Qservi => Áp dụng chính sách tăng cường khuyến mãi, gia tăng các dịch vụ
 • Nhóm 3: Qprod, Price, Habit => Nâng cao chất lượng các sản phẩm cung câp, xây dựng chính sách giá linh hoạt và phù hợp với chất lượng sản phẩm, hình thành thái độ niềm nở, thân thiện khách hàng, thiết lập đường dây nóng và tạo ra sự quen thuộc, hấp dẫn thu hút khách hàng tới với mình.
 • Nhóm 4: Tập chung mạnh vào vấn đề hậu mãi
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons