Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Admin| 12/10/2017
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại VPBank
 
Tên tác giả:  luanhay.vn

Tóm tắt, Kết quả nghiên cứu cho thấy VPBank đã đạt mức trung bình khá về khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ Ngân hàng điện tử so với các NHTMCP khác có quy mô lớn hơn hoặc bằng VPBank. Đây là một kết quả khả quan, phản ánh sự nỗ lực vượt bậc của VPBank trong quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của mình mặc dù còn rất non trẻ. Và cho tới nay VPBank đã bước đầu có được các thành tựu vượt bậc, trở thành một ngân hàng TMCP có tỷ suất lợi nhuận cao, quy mô tăng trưởng mạnh, định hướng vào nhóm khách hàng nhỏ và vừa, khách hàng ngoài hệ thống cơ quan nhà nước. Năm 2017 VPbank đã chính thức niêm yết HOSE nhằm tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển mới trong bối cảnh mới của hệ thống Ngân hàng - tài chính
 
Từ khóa: Vpbank, Ngân hàng điện tử, E banking, mobile banking, internet banking, spss, hồi quy, efa
 
1.Trình bày vấn đề
Theo xu thế phát triển chung của thế giới, thương mại điện tử và những ứng dụng của nó ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho xã hội nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào cung cấp dịch vụ ngân hàng đã tạo ra một kênh phân phối sản phẩm mới, giúp ngân hàng ngày càng đa dạng hoá sản phẩm và mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nâng cao lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả hoạt động.
Hiện VPBank vẫn còn gặp phải một số hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử như: (1) chưa khai thác được hết thị trường tiềm năng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam, (2) Nguồn nhân vật lực còn hạn chế, (3) Các tiện ích của dịch vụ ngân hàng điện tử vẫn chưa được khai thác hết …
 
2. Mục tiêu
Phân tích thực trạng, những thuận lợi, thành công cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại VPBank và từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại VPBank trong thời gian tới
 
3. Câu hỏi nghiên cứu
Một là, Thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank diễn ra như thế nào? Đang được phát triển ra sao?
Hai là,Các điều kiện để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank đãng được đáp ứng tới đâu? Cần tiếp tục bổ sung và phát triển như thế nao
Ba là, Nhìn nhận, đánh giá của khách hàng thể nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank
Bốn là, Làm thế nào để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử cho VPBank trong giai đoạn tới một cách tối ưu.
 
4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
(1) Hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại VPBank, Nhóm khách hàng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank và  đánh giá của họ.
 (2) Không gian nghiên cứu: Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
(3) Thời gian nghiên cứu : (i) Thông qua số liệu thứ cấp từ năm 2008 đến hết 2012, (ii) Thông qua số liệu sơ cấp (khảo sát) từ tháng 3/1013 đến tháng 10/2013
 
5. Phương pháp nghiên cứu
(1)  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thương niên, tạp chí của VPBank, các nghiên cứu đánh giá về VPBank, các tạp chí ngành Ngân hàng …Thông qua các website về: VPBank, cafef.vn, vietstock.vn, stox.vn, vnexpress.net, vneconomy.vn, website của hiệp hội ngân hàng, NHNN …
(2) Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, dữ liệu được thu thập thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi theo phương pháp điều tra mẫu ngẫu nhiên thuận tiện với quy mô mẫu là 200 khách hàng cá nhân đã có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VP Bank.
(3) Phương pháp phân tích dữ liệu, người viết  sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu với sự hỗ trợ của phần mềm Exel và SPSS 20 như sau:
  • Thống kê mô tả
  • Vẽ biểu đồ so sánh, biểu đồ tỷ lệ, biểu đồ xu hướng
  • Tính toán các giá trị trung bình, độ lệch
  • Phân tích so sánh các diễn biến theo thời gian
  • Tổng hợp các đánh giá, quan điểm, nhận định của khách hàng
  • Phân tích độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích anova
  • Hồi quy bội và
  • Kiểm định các giả thuyết.
 
6. Kết quả chính
Mô hình cho thấy R bình phương nhỏ hơn DW,  Sig. F Change  < 5% chứng tỏ phương trình hồi quy là chấp nhận được (không có hiện tượng hồi quy giả mạo) và đã giải thích được 78.2% sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VPBank. Phương trình hồi quy được viết lại như sau: SHL = 0.083* SHQ + 0.117*STC + 0.227* SBM + 0.225*NPV + 0.208*SPU + 0.176*SLH
Nhân tốtSig.Dấu Mức độ tác động tới SHLKết luận
Sự hiệu quả (SHQ)1.5100.133+0.083> 5%, chấp nhận Ho => Sự hiệu quả (SHQ) không có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vpbank. Kết quả này trái ngược với giả thuyết về tác động tích cực của SHQ đến SHL
Sự tin cậy (STC)1.8400.068+0.117< 10%, bác bỏ Ho => Sự tin cậy (STC) có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vpbank. Kết quả này phù hợp với giả thuyết về tác động tích cực của STC đến SHL
Sự bảo mật  (SBM),3.5690.000+0.227< 5%, bác bỏ Ho => Sự bảo mật  (SBM) có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vpbank. Kết quả này phù hợp với giả thuyết về tác động tích cực của SBM đến SHL
Năng lực phục vụ (NPV),3.8130.000+0.225< 5%, bác bỏ Ho Năng lực phục vụ (NPV) có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vpbank. Kết quả này phù hợp với giả thuyết về tác động tích cực của NPV đến SHL
Sự phản ứng (SPU)3.2250.002+0.208< 5%, bác bỏ Ho Sự phản ứng (SPU) có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vpbank. Kết quả này phù hợp với giả thuyết về tác động tích cực của SPU đến SHL
Sự liên hệ (SLH),3.0350.003+0.176< 5%, bác bỏ Ho Sự liên hệ (SLH) có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vpbank. Kết quả này phù hợp với giả thuyết về tác động tích cực của SLH đến SHL
 
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 


 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons