Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên, chạy Amos

Admin| 12/10/2017
Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên

Tên tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình, CFA, SEM, Mô hình parasuraman – servqual,  năng lực tâm lý, hy vọng, lạc quan, thích nghi, tự tin
 
1.Mô hình nghiên cứu
Năng lực tâm lý được định nghĩa là nguồn động viên về nhận thức và cả về kinh nghiệm và đã xác định năng lực tâm lý của một cá nhân được đặc trưng bởi bốn thành phần: hy vọng (HV), lạc quan (LQ), thích nghi (TN), tự tin (TT).

2.Giả thuyết

H1: Tự tin có ảnh hưởng dương đến cam kết làm việc của nhân viên.
H2: Lạc quan có ảnh hưởng dương đến cam kết làm việc của nhân viên.
H3: Hy vọng có ảnh hưởng dương đến cam kết làm việc của nhân viên.
H4: Thích nghi có ảnh hưởng dương đến cam kết làm việc của nhân viên.
H5: Tự tin có ảnh hưởng dương đến kết quả công việc của nhân viên.
H6: Lạc quan có ảnh hưởng dương đến kết quả công việc của nhân viên.
H7: Hy vọng có ảnh hưởng dương đến kết quả công việc của nhân viên.
H8: Thích nghi có ảnh hưởng dương đến kết quả công việc của nhân viên.
H9: Cam kết làm việc có ảnh hưởng dương đến kết quả công việc của nhân viên.
 
3.Kết quảNguồn: Kết quả từ chạy eview, stataspss, amos

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons