Tin luận hay (3 Bài viết)
Liên tục mở các lớp hướng dẫn sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA theo yêu cầu

Liên tục mở các lớp hướng dẫn sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA theo yêu cầu

Chúng tôi liên tục nhận hướng dẫn và mở các lớp hướng dẫn theo yêu cầu tại văn phòng của luanhay.vn hoặc tại các địa điểm do học viên, nghiên cứu sinh bố trí với thời gian linh hoạt phù hợp với công việc của từng học viên....
read more
Khóa hướng dẫn theo yêu cầu về sử dụng các phần mềm SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS.

Khóa hướng dẫn theo yêu cầu về sử dụng các phần mềm SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS.

luanhay.vn đã thiết kế khóa hướng dẫn đặc thù theo yêu cầu nhằm giúp các học viên, nghiên cứu sinh nhanh chóng nắm bắt được việc sử dụng một trong các công cụ thống kê SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS một cách dễ dàng, nhanh chóng và thiết thực cho công việc của mình....
read more
Khai giảng khóa đào tạo các bước thực hiện hồi quy dữ liệu bảng bằng Stata

Khai giảng khóa đào tạo các bước thực hiện hồi quy dữ liệu bảng bằng Stata

Khóa học ngắn hạn hướng dẫn thực hành về các bước thực hiện hồi quy dữ liệu bảng bằng Stata, các phương pháp hồi quy FEM/ REM/ OLS/ POOLED OLS/ FGLS và hệ thống các kiểm định liên quan; các sự cố hay gặp trong xử lý dữ liệu...
read more
Hide Buttons