Sunday , February 25 2018
Tin mới
55 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 3
Nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chạy spss

Nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chạy spss

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về năng lực hay lợi thế cạnh tranh song khó có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn về khái niệm năng lực cạnh tranh đúng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, đối với từng đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu vẫn cần phải đưa ra được một định nghĩa về năng lực cạnh tranh (bao gồm cả vị thế cạnh tranh hiện tại lẫn khả năng duy trì và phát triển vị thế đó trong tương lai) của một quốc gia, một ngành hay một doanh nghiệp một cách chính xác làm căn cứ khoa học cho việc đưa ra những chính sách, những giải pháp hợp lý và hiệu quả....
read more
Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Việc tìm hiểu, đánh giá các nhân tố tác động đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại để tìm ra mối quan hệ giữa thanh khoản với các yếu tố liên quan là cần thiết để ngân hàng có thể lựa chọn cho mình chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp, hạn chế rủi ro thanh khoản....
read more
Tỷ giá và cán cân thương mại, chạy stata, eview

Tỷ giá và cán cân thương mại, chạy stata, eview

Trên thực tế đã có khá nhiều nghiên cứu về vấn đề tỷ giá tác động đến cán cân thương mại; đã có nhiều kết luận được thừa nhận như: Hiệu ứng đường cong chữ J phản ánh mối liên hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; điều kiện Marshall – Lerner, đồng thời cũng có khá nhiều quan điểm đối lập nhau trong nghiên cứu......
read more
Nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Hầu hết các nghiên cứu đều đã giả định rằng có tồn tại một mức tiền mặt mục tiêu và các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh việc nắm giữ tiền mặt theo mục tiêu đó; tuy nhiên việc giả định này lại thiếu đi bằng chứng thực nghiệm để củng cố độ tin cậy của lập luận. ...
read more
Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng trên 3 góc độ hiệu quả hoạt động, hiệu quả dòng tiền, hiệu quả đòn bẩy tài chính và đưa ra biện pháp nhằm tối ưu hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. ...
read more
Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Bài viết đã tổng hợp, hệ thống hóa và vận dụng các nghiên cứu từ trước tới nay về các nhận tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp vào xây dựng mô hình phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng – tác động tới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua...
read more
Nghiên cứu về di cư ở các tỉnh thành Việt Nam, chạy spss

Nghiên cứu về di cư ở các tỉnh thành Việt Nam, chạy spss

Bài viết phân tích mối quan hệ của các yếu tố giáo dục, y tế, doanh nghiệp, fdi, kinh tế, thu nhập … tác động đến việc thu hút dân di cư ở các tỉnh thành Việt Nam trong giai đoạn vừa qua....
read more
Ngưỡng lạm phát và tăng trưởng kinh tế, chạy eview, stata

Ngưỡng lạm phát và tăng trưởng kinh tế, chạy eview, stata

Bài viết tập trung vào xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu : (1) Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào trong dài hạn. (2) Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào trong ngắn hạn?(3) Có tồn tại các ngưỡng lạm phát ...
read more
Tự do hóa tài chính, chạy stata, eview

Tự do hóa tài chính, chạy stata, eview

Chỉ số tự do hóa tài chính cho Việt Nam đã được xây dựng bằng cách bao gồm tám biện pháp chính sách khác nhau được thực hiện trong quá trình tự do hóa. Chỉ số tự do hóa tài chính được tính dựa trên phương pháp thành phần chủ yếu và cũng sẽ đưa vào các biện pháp thực hiện chính sách tự do hóa tài chính. ...
read more
Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức, Chạy eview, stata

Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức, Chạy eview, stata

Cho đến nay vẫn còn rất nhiều nghiên cứu về vấn đề bất cân xứng thông tin và mối quan hệ với chính sách cổ tức, nhiều luận điểm đã được tiếp tục đưa ra phù hợp với diễn biến của từng thời kỳ của nền kinh tế và tiếp tục được tranh luận....
read more
Chính sách cổ tức , chạy eview, stata

Chính sách cổ tức , chạy eview, stata

Từ năm 2009 cho đến nay vấn đề cổ tức bắt đầu được các công ty niêm yết công bố và thực hiện đều đặn với tần suất và tỷ lệ tăng dần; các nhà đầu tư cũng quan tâm tới cổ tức nhiều hơn. Từ những vấn đề tranh cãi về mặt lý luận; cũng như hiện tượng thực tiễn đó bài viết được hình thành nhằm lý giải các yếu tố quyết định vấn đề cổ tức của doanh nghiệp....
read more
Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Theo xu thế phát triển chung của thế giới, thương mại điện tử và những ứng dụng của nó ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho xã hội nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào cung cấp dịch vụ ngân hàng đã tạo ra một kênh phân phối sản phẩm mới, giúp ngân hàng ngày càng đa dạng hoá sản phẩm và mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nâng cao lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả hoạt động. ...
read more
Lãi suất và lợi ích người gửi tiền, chạy spss, eview, stata

Lãi suất và lợi ích người gửi tiền, chạy spss, eview, stata

Lãi suất luôn là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của người gửi tiền khi quyết định gửi tiền ở ngân hàng. Lãi suất chính là căn cứ để người gửi tiền quyết định gửi tiền ở ngân hàng nào, quyết định gửi bao nhiêu tiền, quyết định gửi trong thời gian hạn bao lâu và quyết định có rút tiền về để đầu tư vào kênh khác hay không. Do vậy việc nghiên cứu và định lượng được các tác động của lãi suất đến lợi ích của người gửi tiền, dẫn đến phản ứng của họ là hết sức cần thiết....
read more
Rủi ro thanh khoản và khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng , Chạy eview, stata

Rủi ro thanh khoản và khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng , Chạy eview, stata

Rủi ro thanh khoản là một trong những vấn đề nổi cộm của ngành ngân hàng trong những năm vừa qua, nó là nguyên nhân gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng tài chính, bất ổn cho nền kinh tế vừa bào mòn lợi nhuận của ngân hàng. Bài nghiên cứu ứng dụng phương pháp hồi quy GMM vào đánh giá tác động của thanh khoản và các biến số ngành, biến số vĩ mô tới khả năng sinh lời ngân hàng. ...
read more
Mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng năng lực canh tranh của doanh nghiệp, spss, bảng hỏi

Mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng năng lực canh tranh của doanh nghiệp, spss, bảng hỏi

Mô hình bao gồm 6 nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp là: Leadership, Human resource, Product, Promotion, Facilities, Finance, Customers willing và được biểu diễn qua phương trình tổng quát: Compatitive = f( các nhân tố cạnh tranh)...
read more
Hide Buttons