Friday , May 25 2018
72 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 3
Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu Vinamilk, bảng hỏi, mô hình, marketing

Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu Vinamilk, bảng hỏi, mô hình, marketing

Khi thương hiệu đã đủ mạnh, đã có tiếng vang trên thị trường thì đến lượt nó lại trở thành một tài sản vô hình to lớn có tác dụng làm cho doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ và phát triển vượt bậc....
read more
Giải pháp quản trị nhân sự gia tăng sự gắn kết, Bảng hỏi khảo sát, spss

Giải pháp quản trị nhân sự gia tăng sự gắn kết, Bảng hỏi khảo sát, spss

Tạo sự gắn kết đó dường như là tác nhân kích thích quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào, lĩnh vực nào. Sự gắn kết trực tiếp được tạo ra từ lợi ích chính là việc thoả mãn những nhu cầu. Việc không ngừng nâng cao, hoàn thiện, cải tiến công tác sự gắn kết người lao động là yêu cầu luôn được đặt ra với các nhà quản lý....
read more
Phong cách lãnh đạo và lòng trung thành, nghiên cứu hành vi, spss

Phong cách lãnh đạo và lòng trung thành, nghiên cứu hành vi, spss

Có được những nhân viên làm việc tốt đã khó nhưng làm thế nào để có được lòng trung thành của nhân viên còn khó hơn gấp nhiều lần. Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt về nguồn nhân lực thì vấn đề làm thế nào để nhân viên trung thành với Công ty càng trở nên cấp bách đối với các nhà lãnh đạo. ...
read more
Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Một trong các định hướng lớn của ban lãnh đạo doanh nghiệp là cần phải xem xét lại vấn đề quản trị nguồn nhân lực, vì suy cho cùng đây là yếu tố tiên quyết của thành công ...
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Đề tài nghiên cứu tập trung vào xem xét công tác tuyển dụng của Thanh Hóa và tiến hành xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 3 nhân tố ảnh hưởng mạnh tới công tác tuyển dụng và cần được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng...
read more
Tạo động lực cho người lao động tại Việt Dũng, bảng hỏi, spss

Tạo động lực cho người lao động tại Việt Dũng, bảng hỏi, spss

Việc tìm cách tạo động lực cho cán bộ công nhân viên nhằm vượt qua khó khăn, mang lại các hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh là trăn trở của đội ngũ lãnh đạo Công ty....
read more
Chiến lược phát triển trường Việt Đức, ma trận SWOT, qspm

Chiến lược phát triển trường Việt Đức, ma trận SWOT, qspm

Trường cao đẳng công nghiệp Việt-Đức được thành lập từ ngày 01/4/1972 và khai giảng khoá 1 vào ngày 15/9/1973. Trong bối cảnh mới, trường cần xác định được chiến lược phát triển phù hợp cho mình. Trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, sử dụng các công cụ ma trận efe, ife, swot, qspm; tác giả đã hình thành và lựa chọn các giải pháp phát triển tối ưu cho trường Việt Đức....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản, ma trận swot, qspm

Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản, ma trận swot, qspm

Từ những phân tích về môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như nội bộ của công ty, tác giả sử dụng ma trận SWOT để xây dưng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kết quả là 6 chiến lược được đề xuất, thông qua ma trận GREAT và QSPM...
read more
Ứng dụng mô hình SERVQUAL vào đánh giá chất lượng dịch vụ, spss

Ứng dụng mô hình SERVQUAL vào đánh giá chất lượng dịch vụ, spss

Thông qua việc khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú của nhà khách dựa trên thang đo SERVQUAL của Parasuraman, tác giả đã thống kê mô tả, phân tích sâu Anova để tìm ra sự khác biệt giữa các nhóm trình độ, thu nhập, nhóm tuổi....
read more
Định vị thương hiệu du lịch biển đảo Khánh Hòa, mds, spss, bảng hỏi

Định vị thương hiệu du lịch biển đảo Khánh Hòa, mds, spss, bảng hỏi

Bản đồ nhận thức của khách hàng về Khánh Hòa đã cho thấy hình ảnh thương hiệu Khánh Hòa đang được biết đến địa điểm du lịch cạnh tranh về giá cả, chất lượng tổ chức các hoạt động trong tour, mức độ an toàn và chất lượng hướng dẫn viên. Như vậy, hình ảnh thương hiệu du lịch Khánh Hòa muốn nhắm đến là giá cả, môi trường, cách tổ chức hoạt động tour, an toàn và hướng dẫn viên....
read more
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết người lao động với tổ chức, bảng hỏi, spss

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết người lao động với tổ chức, bảng hỏi, spss

Trong gần 20 năm qua, mức độ tác động của các thực tiễn quản trị nguồn nhân lực lên sự gắn kết của nhân viên là đề tài được nghiên cứu bởi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu nổi tiếng như Kramer (1994), Konzes và Posener (1997) và Meyer & Allen (1990); Jeffrey Pfeffer (1998 ) cũng nghiên cứu về 07 thực tiễn cho một tổ chức thành công cho một tổ chức thành công, Becker và Gerhart (1996) so sánh những kết hợp khác nhau giữa các thực tiễn ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực…...
read more
Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank, chạy spss

Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank, chạy spss

Bằng cách nào, biện pháp nào và giải pháp nào để nhanh chóng phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng đang là yếu tố cần thiết đối với hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và với Agribank TP HCM......
read more
Giải pháp huy động vốn ngân hàng Đông Á, chạy spss, eview, stata

Giải pháp huy động vốn ngân hàng Đông Á, chạy spss, eview, stata

Mô hình định lượng phân tích các yếu tố tác động đến lượng huy động vốn của khách hàng cho thấy nguồn vốn huy động bị tác động bởi các yếu tố: tăng trưởng kinh tế, lãi suất huy động và chênh lệch lãi suất. ...
read more
Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Bài viết đã đi vào nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết tại Việt Nam nhằm có cái nhìn tổng qua về tăng trưởng tín dụng...
read more
Biến động thị trường chứng khoán và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, chạy eview, stata

Biến động thị trường chứng khoán và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, chạy eview, stata

Bài viết nghiên cứu các biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam (Vn Index) trong mối liên hệ với hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực ngân hàng (được đo lường thông qua các chỉ tiêu ROE, ROA, ROECOC, EVA bằng phương pháp hồi quy DGMM và SGMM...
read more
Năng lực cạnh tranh Vietcombank, chạy spss

Năng lực cạnh tranh Vietcombank, chạy spss

Tác giả đã vận dụng các lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh vào việc nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của Vietcombank; đặc biệt việc sử dụng các mô hình ma trận chấm điểm, mô hình camel, mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter và nghiên cứu thực nghiệm thông qua kiểm định và phân tích hồi quy bằng phần mềm SPSS. ...
read more
Quản trị tri thức nâng cao năng lực cạnh tranh, chạy spss

Quản trị tri thức nâng cao năng lực cạnh tranh, chạy spss

Tác giả đã triển khai nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường ảnh hưởng như thế nào tới quản trị tri thức và tác động của các nhân tô thuộc quản trị tri thức tới năng lực cạnh tranh ra sao thông qua việc ứng dụng lý thuyết của Dr. David E. Chesebrough....
read more
Nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chạy spss

Nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chạy spss

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về năng lực hay lợi thế cạnh tranh song khó có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn về khái niệm năng lực cạnh tranh đúng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, đối với từng đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu vẫn cần phải đưa ra được một định nghĩa về năng lực cạnh tranh (bao gồm cả vị thế cạnh tranh hiện tại lẫn khả năng duy trì và phát triển vị thế đó trong tương lai) của một quốc gia, một ngành hay một doanh nghiệp một cách chính xác làm căn cứ khoa học cho việc đưa ra những chính sách, những giải pháp hợp lý và hiệu quả....
read more
Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Việc tìm hiểu, đánh giá các nhân tố tác động đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại để tìm ra mối quan hệ giữa thanh khoản với các yếu tố liên quan là cần thiết để ngân hàng có thể lựa chọn cho mình chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp, hạn chế rủi ro thanh khoản....
read more
Tỷ giá và cán cân thương mại, chạy stata, eview

Tỷ giá và cán cân thương mại, chạy stata, eview

Trên thực tế đã có khá nhiều nghiên cứu về vấn đề tỷ giá tác động đến cán cân thương mại; đã có nhiều kết luận được thừa nhận như: Hiệu ứng đường cong chữ J phản ánh mối liên hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; điều kiện Marshall – Lerner, đồng thời cũng có khá nhiều quan điểm đối lập nhau trong nghiên cứu......
read more
Hide Buttons