13 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Nghiên cứu đã hệ thống hóa các lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) và đưa ra các kết luận về hiện trạng năng lực cạnh tranh, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ. Trên cơ sở những phân tích sâu sắc về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ, nghiên cứu đưa ra những kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi vào công cuộc tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hội nhập của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay....
read more
Thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay – thực trạng và kiến nghị

Thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay – thực trạng và kiến nghị

Nghiên cứu nhằm xác định được mối quan hệ giữa lợi nhuân và rủi ro thanh khoản, tỷ lệ tiết kiệm ngắn hạn (LLSS) để xác định các nhân tố tác động đến sự thay đổi của tiền gửi trong kỳ của ngân hàng như: lạm phát, giá vàng, GDP, lãi suất,… là những nhân tố có tác động trực tiếp đến sự thay đổi của thanh khoản ngân hàng....
read more
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ

Tóm tắt: Đề tài này nghiên cứu và vận dụng lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các NHTM: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận, học thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các NHTM, (2) Đánh giá một cách toàn diện hoạt động phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ, (3) Đưa ra được một số phương pháp đánh giá và ứng dụng các kỹ thuật phân tích thống kê vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp của Vietinbank Phú Thọ nói riêng và các NHTM nói chung, (4) Cuối cùng, đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn đọc, các nhà nghiên cứu có quan tâm đến lĩnh vực này...
read more
Mô hình ASK đánh giá năng lực làm việc

Mô hình ASK đánh giá năng lực làm việc

Năng lực làm việc là kiến thức, kỹ năng và khả năng mà con người cần có theo yêu cầu công việc và hoàn thành tốt được công việc đó. Ở mỗi một nghề nghiệp khác nhau sẽ có những yêu cầu cụ thể khác nhau về năng lực làm việc. Mạc Văn Trang (2000) cho rằng năng lực làm việc được cấu thành bởi 3 thành tố: Tri thức chuyên môn, Kỹ năng hành nghề, và Thái độ đối với nghề....
read more
Giới thiệu về Basel II và mô hình nghiên cứu khả năng áp dụng Basel II cho hệ thống ngân hàng.

Giới thiệu về Basel II và mô hình nghiên cứu khả năng áp dụng Basel II cho hệ thống ngân hàng.

Ở Việt Nam, việc ứng dụng hiệp ước Basel này trong công tác giám sát và quản trị ngân hàng vẫn còn nhiều vướng mắc, nên chỉ mới dừng lại ở việc lựa chọn một số tiêu chí đơn giản trong Hiệp ước Basel I và II để vận dụng và vẫn chưa tiếp cận đầy đủ với chuẩn Basel II; chứ chưa nói tới chuẩn Basel III như thế giới đã áp dụng trong quản trị rủi ro ngân hàng....
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần

Như vậy trên cơ sở mô hình nghiên cứu ROE = c + Beta1GDPt + beta2CPIt + beta3LAit + beta4INCOMEit + beta5TIERit + beta6ETAit, + beta7RISKit + beta8SIZEit + ६ được ứng dụng theo các nhà nghiên cứu Étienne Bordeleau and Christopher Graham (2010) và Nguyễn Việt Hùng (2008) Liễu Thu Trúc, Võ Thành Danh (2012), Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sang (2013) như đã đề cập tại phần trên, tác giả đã bắt tay vào thu thập dữ liệu về 16 NHTMCP trong giai đoạn 2007 – 2016 với mục tiêu xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của các ngân hàng. ...
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị

Năm 2012 qua đi, hoạt động ngân hàng nổi lên hàng loạt vấn đề nóng như nợ xấu, tín dụng đen, chiếm dụng vốn, thua lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiền tệ … đã cho thấy vấn đề quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận và chú trọng quan tâm một cách sâu rộng hơn nữa. Theo nhiều chuyên gia tài chính, ngân hàng một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất.Các loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM).Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách tối đa nhất....
read more
Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank, chạy spss

Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank, chạy spss

Bằng cách nào, biện pháp nào và giải pháp nào để nhanh chóng phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng đang là yếu tố cần thiết đối với hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và với Agribank TP HCM......
read more
Giải pháp huy động vốn ngân hàng Đông Á, chạy spss, eview, stata

Giải pháp huy động vốn ngân hàng Đông Á, chạy spss, eview, stata

Mô hình định lượng phân tích các yếu tố tác động đến lượng huy động vốn của khách hàng cho thấy nguồn vốn huy động bị tác động bởi các yếu tố: tăng trưởng kinh tế, lãi suất huy động và chênh lệch lãi suất. ...
read more
Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Tăng trưởng tín dụng NHTM, chạy spss, eview, stata

Bài viết đã đi vào nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết tại Việt Nam nhằm có cái nhìn tổng qua về tăng trưởng tín dụng...
read more
Biến động thị trường chứng khoán và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, chạy eview, stata

Biến động thị trường chứng khoán và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, chạy eview, stata

Bài viết nghiên cứu các biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam (Vn Index) trong mối liên hệ với hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực ngân hàng (được đo lường thông qua các chỉ tiêu ROE, ROA, ROECOC, EVA bằng phương pháp hồi quy DGMM và SGMM...
read more
Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Nhân tố ảnh hưởng thanh khoản ngân hàng, chạy eview, stata

Việc tìm hiểu, đánh giá các nhân tố tác động đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại để tìm ra mối quan hệ giữa thanh khoản với các yếu tố liên quan là cần thiết để ngân hàng có thể lựa chọn cho mình chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp, hạn chế rủi ro thanh khoản....
read more
Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Chất lượng dịch vụ E banking, chạy spss

Theo xu thế phát triển chung của thế giới, thương mại điện tử và những ứng dụng của nó ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho xã hội nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào cung cấp dịch vụ ngân hàng đã tạo ra một kênh phân phối sản phẩm mới, giúp ngân hàng ngày càng đa dạng hoá sản phẩm và mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nâng cao lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả hoạt động. ...
read more
Hide Buttons