Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada cho Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

Đề tài: Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada cho Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa:  VCE, chiến lược kinh doanh, Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada, Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada, Các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh
 
1. Trình bày vấn đề

Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada được thành lập năm 2004 với mục tiêu hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực tư vấn thiết kế xây dựng cho các kỹ sư Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng các công trình thuỷ lợi - thuỷ điện – là lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty Sông Đà và Tập đoàn RSW Inc. Công ty đã và đang tham gia tư vấn các công trình, dự án cả trong và ngoài nước như: Nhà máy thủy điện A Lin & thủy điện Bình Điền - Huế, thủy điện Cốc San & Séo Chống Hồ - Lào Cai, Dự án Lạc Bloom Phase II – Canada, Dự án Xê Kaman 3A & 3B - Lào,… Với lợi thế về khách hàng đều là những doanh nghiệp có nguồn vốn nhà nước đầu tư vào các công trình lớn, trọng điểm quốc gia tạo nguồn hợp đồng tư vấn khá ổn định cho công ty.
Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính nghiêm trọng bắt nguồn từ khủng hoảng nhà đất ở Mỹ năm 2007, 2008 và khủng hoảng nợ Châu Âu từ 2009 đến nay. Việt Nam sau một giai đoạn phát triển ổn định, hiện đã và đang trải qua giai đoạn 2008-2012 với nhiều thách thức khó khăn với lạm phát tăng cao, lãi suất cao, thâm hụt thương mại,… khiến sản xuất có dấu hiệu đình đốn, sức tiêu thụ của nền kinh tế giảm, thị trường tài chính bất ổn, thị trường bất động sản lao dốc.

Lĩnh vực mà VCE hoạt động là lĩnh vực kinh doanh đặc thù đòi hỏi những điều kiện đặc biệt về nguồn vốn, trang thiết bị, năng lực chuyên môn giỏi, định hướng cũng như tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo doanh nghiệp. VCE được thừa hưởng kinh nghiệm của Tổng công ty Sông Đà và Tập đoàn RSW Inc là một trong những tập đoàn hàng đầu trên thế giới với phạm vi hoạt động trên 50 quốc gia là một lợi thế quan trọng của công ty. Dù VCE có nguồn khách hàng ổn định nhưng với chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm chi tiêu công thì nguồn vốn đầu tư vào các công trình thủy điện - thủy lợi lớn cũng không tránh khỏi bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Hơn nữa, theo Quy hoạch phát triển các nguồn điện của hệ thống điện quốc gia thì giai đoạn từ nay đến 2025 trở đi sẽ giảm dần tỷ trọng của thủy điện trong hệ thống. Điều này đòi hỏi công ty phải có một chiến lược kinh doanh mới để có thể giúp công ty vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay và mở rộng phát triển hơn nữa trong tương lai.
Canada là một quốc gia có nhiều điều kiện phù hợp cho việc xây dựng các công trình thủy lợi – thủy điện, hiện đang dẫn đầu thế giới về công nghệ xây dựng thủy điện cũng như sản lượng điện thương phẩm. Với lợi thế là sự hỗ trợ của Tập đoàn RSW Inc tại Québec - Canada thì VCE đang có kế hoạch thâm nhập thị trường tư vấn nước này.

2.Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, tác giả tuân theo quy trình nghiên cứu và sẽ sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu dữ liệu sơ cấp, thứ cấp và các công cụ xử lý số liệu cụ thể như sau:

Khung lý thuyết

- Cơ hội và nguy cơ từ bên ngoài: là các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, thị trường, có thể làm thuận lợi hay tạo nguy hại đến tổ chức trong tương lai.
- Điểm mạnh và điểm yếu bên trong: là tất cả những hoạt động bên trong tổ chức được thực hiện đặc biệt tốt hay đặc biệt xấu.
- Mục tiêu dài hạn: là kết quả mà tổ chức mong muốn đạt được trong một thời gian nhất định. Trong Quản Trị Chiến Lược, thời gian trên 1 năm được xem là dài hạn.
- Chiến lược: là phương cách để đạt tới một hay nhiều mục tiêu được đặt ra trong dài hạn.
- Quản trị chiến lược: là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều đến chức năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra.
- Chính sách: bao gồm các hướng dẫn, qui tắc, thủ tục được thiết lập để hậu thuẩn cho các nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn.

Nguồn số liệu

Các số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách quan sát thực tế, phỏng vấn ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên, các nhà quản trị chiến lược, chuyên gia,… (chi tiết tại Phụ lục của luận văn)
Các số liệu thứ cấp được tổng hợp thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo ban quản trị công ty, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,…

Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp phân tích 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter cho phân tích môi trường ngành và dự báo triển vọng ngành
Ma trận EFE, Liệt kê tóm tắt các yếu tố vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng đến tổ chức.
Ma trận IEF, Liệt kê tóm tắt các yếu tố bên trong tổ chức là điểm mạnh và điểm yếu.
Ma trận SWOT, liệt kê các cơ hội, nguy cơ bên ngoài và điểm mạnh, điểm yếu bên trong nhằm hình thành một nhóm các chiến lược sau:
  • Chiến lược SO: sử dụng điểm mạnh để tận dụng cơ hội
  • Chiến lược ST: sử dụng điểm mạnh để tránh các mối đe dọa.
  • Chiến lược WO: sử dụng cơ hội để khắc phục điểm yếu.
  • Chiến lược WT: khắc phục điểm yếu nhằm tránh các mối đe dọa.
Phương pháp so sánh, phân tích, tính toán chỉ tiêu từ các số liệu bản báo cáo tài chính, báo cáo quản trị được so sánh qua các năm, phân tích tại sao và tổng hợp để đưa ra nhận xét.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada và môi trường hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm diễn biến môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và nội bộ doanh nghiệp.
Phạm vi thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2009 - 2011
Phạm vi không gian nghiên cứu: chủ yếu tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada và Canada (là thị trường tiềm năng mà VCE đang muốn thâm nhập).
Nội dung nghiên cứu của luận văn tập trung vào đề xuất định hướng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn kỹ thuật Canada cho VCE chứ không đi sâu vào các biện pháp thực thi chiến lược cụ thể.
 
4. Kết quả nghiên cứu
Bảng 4.7: Ma trận SWOT  của công ty VCE
  S W
O
SO
  1. Mở rộng thị trường tư vấn thiết kế công trình thủy điện cả trong và ngoài nước (thâm nhập thị trường)
  2. Triển khai dịch vụ tư vấn thiết kế công trình dân dụng (đa dạng hoá đồng tâm)
WO
Mở rộng thị trường tư vấn thiết kế công trình thủy điện trong nước, đặc biệt cần có kế hoạch thâm nhập thị trường nước ngoài (thâm nhập thị truờng)
T ST
Chuyên môn hóa, tập trung đầu tư phần mềm chuyên ngành, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tư vấn (tập trung hoá)
 
 
WT
  1. Tổ chức bộ máy hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả hơn (tái cấu trúc)
  2. Chú trọng công tác marketing hơn nữa.(tái cấu trúc)
  3. Thâm nhập thị trường tư vấn thiết kế nước ngoài (thâm nhập thị trường)
 
 
Như vậy, tác giả đã đưa ra kết quả nghiên cứu môi trường bên ngoài bao gồm môi trường vĩ mô, môi trường ngành và môi trường nội bộ doanh nghiệp có những ảnh hưởng đến chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada của công ty. Trong đó, môi trường vĩ mô bao gồm yếu tố kinh tế có tác động khá tiêu cực đến hoạt động của công ty, môi trường chính chị tạo ra sự an tâm cho các công ty hoạt động kinh doanh nhưng thể chế pháp luật còn thiếu đồng bộ, nhất quán còn gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nhiều hoạt động, môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng cũng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của công ty trong việc đầu tư vào công nghệ, môi trường tự nhiên tạo ra lợi thế cho công ty trong khi môi trường văn hóa xã hội và quốc tế lại tạo khá nhiều thách thức trong việc cạnh tranh cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế. Môi trường ngành của công ty không mấy thuận lợi trong việc xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn kỹ thuật Canada khi áp lực cạnh tranh từ đối thủ cạnh tranh là rất lớn. Đối với môi trường nội bộ, cơ cấu tổ chức của công ty tuy hoàn chỉnh nhưng chưa chuyên môn hóa nên hiệu quả chưa cao, nguồn nhân lực có cơ cấu hợp lý và có chất lượng cao, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tài chính có phần giảm sút. Từ đó, tác giả đã xây dựng ma trận SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như thách thức của công ty VCE và nhận thấy chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn kỹ thuật Canada cần phải được VCE chú trọng trong thời gian tới nhằm gia tăng nguồn thu
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons