Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Đề tài: Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: DNNVV, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
 
1. Trình bày vấn đề

Hà Nội là địa bàn có số lượng DNNVV khá lớn. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường khá thuận lợi để DNNVV phát triển. Cho đến nay, khối DNNVV đã tạo được vị trí nhất định trên thị trường, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Thủ đô. Tuy nhiên, hầu hết các DNNVV ở Hà Nội còn gặp nhiều trở ngại cho phát triển như trình độ khoa học công nghệ thấp, thiếu vốn, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế chưa cao. Kết quả phát triển DNNVV chưa tương xứng với vị trí và vai trò của chúng. Nguyên nhân của những hạn chế này là do sự phát triển của phần lớn các DN cho đến nay vẫn mang tính tự nhiên, chưa theo một chiến lược với những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của Thủ đô và đất nước, chưa phát huy hết tiềm năng của mình, bên cạnh đó, cơ chế, chính sách và quản lý hoạt động DNNVV của Nhà nước vẫn còn rất nhiều mặt bất cập.
Để góp phần tìm giải pháp tháo gỡ cho DNNVV trên địa bàn Hà Nội, đề tài “Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” được chọn để nghiên cứu.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài là nội dung, phương thức và điều kiện phát triển DNNVV trên địa bàn Hà Nội được tiếp cận từ bản thân DN, từ các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ.
- Phạm vi nghiên cứu: DNNVV theo tiêu chí phân loại của Việt Nam có trụ sở chính trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
- Về thời gian: Thời gian khảo sát giới hạn từ 2001 đến nay và đề xuất giải pháp cho giai đoạn đến 2015.

3. phương pháp nghiên cứu đề tài

Để nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống như: phương pháp trừu tượng hóa, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp thống kê - so sánh, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp hệ thống hóa.

4. Kết quả nghiên cứu

Những kết quả đạt được về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa àn thủ đô Hà Nội.

- Đóng góp vào giá trị sản xuất

Sự phát triển mạnh mẽ của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã khơi dậy một sức sản xuất rất lớn và giải quyết một số lượng lớn lao động xã hội, kể cả ở vùng ngoại thành. Số lượng các DNNVV tăng lên kéo theo đó là các mặt hàng trở nên phong phú hơn, sức cạnh tranh cao hơn khiến chất lượng các hàng hóa dịch vụ tăng lên, thị trường sôi động hơn. Nhờ phát huy lợi thế của DNNVV nên thời gian qua, tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của DNNVV đạt khá cao.

- Đóng góp vào giá trị xuất khẩu

Đóng góp vào xuất khẩu của DNNVV ngày càng tăng. Các DNNVV chủ yếu  đảm nhận xuất khẩu các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ, các ngành nghề truyền thống và cũng tham gia xuất khẩu thuỷ sản, dệt may. Các DNNVV cũng là nguồn động lực chính mở rộng các mặt hàng, khai thác các mặt hàng mới, mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ bạn hàng sang nhiều nước khác nhau trên thế giới. Đóng góp của khu vực này vào thu ngân sách của khu vực tư nhân cũng lớn, dù theo con số thống kê chính thức thì đóng góp này chỉ là 7% của thu ngân sách trung ương. 

- Đóng góp vào ngân sách Thủ đô   

Sự phát triển của DNNVV trong những năm gần đây đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội, đặc biệt về vấn đề thu hút và sử dụng lao động và đóng góp đáng kể vào việc thu ngân sách nhà nước.

- Đóng góp vào huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế Thủ đô

  Do quy mô nhỏ, dễ đầu tư , dòng chu chuyển vốn nhanh và nhờ các chính sách phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước , hàng năm các loại hình doanh nghiệp đă thu hút một nguồn vốn đáng kể từ dân cư, đưa nguồn vốn vào trong chu chuyển khắc phục tình trạng thiếu thiếu vốn trầm trọng trong khi nguồn vốn trong dân còn nhiều chưa được khai thác .

-  Đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Việc thành lập các DNNVV tại các vùng nông thôn, ngoại thành thủ đô sẽ góp phần làm tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Ngoài ra, khu vực tư nhân cũng đóng góp nhiều vào việc thúc đẩy phát triển thị trường và đổi mới kinh tế tài chính ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng bằng việc tạo nên những cạnh tranh mới trên các thị trường và các lĩnh vực hoạt động khác nhau ở thị trường Việt Nam, đưa ra yêu cầu thúc đẩy hình thành thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường công nghệ, thị trường đất đai, bất động sản, thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam. 

- Đóng góp về giải quyết việc làm, tạo thu nhập

Thực tế các năm qua cho thấy , toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước năm cao nhất cũng chỉ thu hót 1,6 triệu lao động. Trong khi đó các dơn vị cá thể trong công nghiệp và thương mại đă thu hót được 3,5 triệu lao động , các công ty và các doanh nghiệp tư nhân cũng thu hót được gần nửa triệu lao động , nếu tính cả số lao động được giải quyết làm ngoài doanh nghiệp này thu hót có thể lên tới 4,5 triệu lao động  Việc thành lập ra các DNNVV Hà Nội đã giải quyết cho khoảng 20-25% lực lượng lao động xă hội .

* Những tồn tại, hạn chế

- Thiếu vốn và mặt bằng sản xuất kinh doanh.
- Công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu và yếu kém.
- Hiệu quả kinh doanh thấp.
- Đa số các doanh nghiệp chưa quan tâm đến giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu, nghiên cứu thị trường.
- Trình độ quản lý của chủ doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.
- Lao động trong các DNVVN chủ yếu là lao động phổ thông, ít được đào tạo, thiếu kỹ năng, trình độ văn hoá thấp, tình trạng này còn trầm trọng hơn đối với số lao động trong các cơ sở kinh doanh nhỏ.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương đối với việc khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển DNNVV còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiêm vụ còn thiếu và yếu, nhất là đối với các cơ quan cấp huyện, xã, một số cán bộ còn sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. ở một số khâu, bộ máy còn xảy ra tình trạng thiếu các phương tiện làm việc, dẫn đến sự quá tải, chậm chễ trong việc giải quyết  những vướng mắc của doanh nghiệp.
- Nhà nước vẫn dồn một số lượng lớn vốn đầu tư vào các DNNVV trong khi các DNNVV được rất hạn chế. Quỹ bảo lãnh tín dụng được vận hành kém, không hiệu quả.
- Công tác quản lý doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh còn nhiều hạn chế, thường xuyên không thống kê được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – nghiên cứu định lượng - 0127 800 1762/ 097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com  - luanvanhay@gmail.com – Add: Tầng 8, tòa nhà sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons