Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn

Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn; giải pháp tối ưu cho việc huy động vốn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn; các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm vào Techcombank; thực trạng huy động vốn của Techcombank chi nhánh Sài Gòn
 
1. Trình bày vấn đề
 
Nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới rộng khắp cả nước, Techcombank chi nhánh Sài Gòn được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1995 khởi đầu cho quá trình phát triển nhanh chóng của Techcombank tại các đô thị lớn, với tên gọi ban đầu là Chi nhánh TPHCM, đến năm 2012 chính thức đổi tên thành chi nhánh Sài Gòn.
Trước các diễn biến của nền kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ 2008 đến nay, cũng như chủ trương của NHNN trong việc giảm lãi suất huy động và cho vay đã tạo thành xu hướng giảm để tạo điều kiện kích thích phát triển kinh tế - xã hội. Techcombank chi nhánh Sài Gòn đang đứng trước thách thức làm sao để duy trì ổn định lượng tiền gửi có kỳ hạn và tiếp tục gia tăng được việc huy động vốn có kỳ hạn dài nhằm đảm bảo ổn định thanh khoản của ngân hàng và chuẩn bị cũng như có nguồn lực thúc đẩy việc cho vay đối với nền kinh tế.
Những thách thức đó đòi hỏi Techcombank chi nhánh Sài Gòn cần phải nắm bắt và am hiểu được điều gì sẽ tác động đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn? Điều gì sẽ thu hút người gửi tiền gửi tại Techcombank chi nhánh Sài Gòn ? Làm thế nào để có được các chính sách thu hút tiền gửi tối ưu …

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

(1) Khách hàng đã, đang gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại hệ thống của Techcombank chi nhánh Sài Gòn
 (2) Các nhân tố tác động đến người gửi tiền khi quyết định gửi tiền tại Techcombank chi nhánh Sài Gòn
(3) Không gian nghiên cứu: tập trung chủ yếu tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tại hệ thống các phòng giao dịch của Techcombank chi nhánh Sài Gòn
(4) Thời gian nghiên cứu khảo sát từ tháng 6/2013 đến 8/2013; dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn từ 2010 – hết quý 2 năm 2013.

3. Môhình nghiên cứu

Tác giả dự kiến sẽ đề xuất mô hình nghiên cứu như sau


Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu của Parasuraman (1985, 1988); Nguyễn Quốc Nghi (2011) và đề xuất của tác giả
Hình 0.2: Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn

4. Kết quả nghiên cứu
Bảng 3.22: Kiểm định mức độ đồng ý của khách hàng về mức độ thoả mãn sau khi sử dụng dịch vụ TGTK tại NH Techcombank
One-Sample Test
  Test Value = 0
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
TMAN1 30.518 299 .000 2.113 1.98 2.25
TMAN2 36.495 299 .000 2.333 2.21 2.46
TMAN3 29.768 299 .000 1.770 1.65 1.89
TMAN4 32.424 299 .000 2.390 2.24 2.54
                                                                                                                              (Nguồn: xử lý SPSS_ phụ lục 2)

Với kết quả thu được ở bảng trên ta thấy rằng giá trị Sig. của cả 4 yếu tố đều nhỏ hơn 0.05 tức  đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thiết H0 nghĩa là khách hàng đồng ý với việc an tâm khi gửi tiền tại NH, chất lượng phục vụ của NH rất tốt, cảm thấy bình thường với ý kiến về lãi suất NH rất cạnh tranh và không gặp khó khăn khi giao dịch với ngân hàng.
GTTB cao nhất thu được từ các phát biểu trên là đa số khách hàng đều cảm thấy an tâm khi gửi tiền tại NH đạt 2,11. Đây cũng là một điều dễ hiểu vì NH Techcombank  là một NH lớn, uy tín, có sức mạnh tài chính lớn, khách hàng tìm đến với Techcombank là tìm đến với sự tin tưởng, an toàn vì những gì mà NH đã làm và đạt được bấy lâu nay.
Đánh giá về chất lượng dịch vụ thì GTTB của nó là 2,33 không thực sự cao. Điều này cho thấy chất lượng phục vụ của NH Techcombank chi nhánh Sài Gòn cũng khá tốt nhưng chưa thực sự làm hài lòng được tất cả khách hàng. Do đó NH bên cạnh những mặt mạnh của mình còn không ngừng nâng cao khả năng phục vụ cho khách hàng, đồng thời có những có những biện pháp tốt để giữ chân khách hàng.
Yếu tố về lãi suất của NH với GTTB là 1,77, khá thấp chưa chứng tỏ đa số khách hàng cảm thấy bình thường với mức lãi suất của ngân hàng đưa ra. Hiện tại lãi suất của NH Techcombank là 8,2% , thấp hơn với mức lãi suất của các NHTMCP khác. Do đó để tăng lượng khách hàng đến với NH mình thì Techcombank chi nhánh Sài Gòn không chỉ dựa vào lãi suất mà còn chất lượng dịch vụ, các ưu đãi dành cho khách hàng cũng như uy tín, thương hiệu mà NH tạo ra cho khách hàng.
Đánh giá về việc gặp khó khăn khi giao dịch với NH có GTTB thấp 2.390. Nghĩa là một số khách hàng vẫn còn chưa thực sự thoải mái trong việc giao dịch với NH. Trong quá tình điều tra trực tiếp, một số khách hàng cho biết những khó khăn mà họ thường gặp phải như phải đợi lâu, một số thủ tục rút tiền tiết kiệm về còn rắc rối, giải quyết sự cố còn chậm... Đây là điểm yếu mà NH cần khắc phục trong thời gian tới để đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons