Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: Tác động của đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp đến chính sách cổ tức, thực trạng chi trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết HNX, chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
1. Trình bày vấn đề

Tại Việt Nam, Các doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề bất ổn của nền kinh tế từ 2008 đến nay: như lạm phát cao, thâm hụt thương mại lớn, đầu tư công kém hiệu quả, nền kinh tế khan hiếm vốn, hệ thống ngân hàng tài chính bộc lộ nhiều yếu kém toàn diện, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, kinh tế thế giới đang phải đối mặt với suy thoái của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật, Trung Quốc… Những vấn đề đó tác động mạnh mẽ tới kết quả sản xuất kinh doanh, tới tâm lý cổ đông, diễn biến giá cổ phiếu, các quyết định quản trị của doanh nghiệp nhằm tồn tại và tạo tiền đề vượt qua và phát triển mạnh mẽ sau chu kỳ khủng hoảng.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát nhanh 7 doanh nghiệp tiêu biểu nhất niêm yết trên HNX đến thời điểm 31.3.2013 đã cung cấp cho người viết các thông tin sơ bộ về chính sách cổ tức như sau: (1) Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất không phải, có đòn bẩy tài chính nhỏ nhất, có dòng tiền lớn nhất không phải là doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức lớn nhất; (2) Về cơ bản tổng số cổ tức phải trả tương ứng với quy mô của doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp càng lớn thì số cổ tức phải trả càng cao; tuy nhiên trong một số trường hợp lại không phải như vậy ; (3) Doanh nghiệp có đòn bẩy cao và dòng tiền thấp như VCG thì không chi trả cổ tức;  (4) Các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính nhỏ hơn 1 lần thì đều chi trả cổ tức.

Với mục tiêu v

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

  1. Nghiên cứu 100 doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  2. Thu thập, tính toán và phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính, dòng tiền hoạt động, quy mô doanh nghiệp, khối lượng cổ tức chi trả.
  3. Xem xét và ứng dụng phương pháp nghiên cứu về chính sách cổ tức Dr. Seyed Abbas Hashemi và Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012)
  4. Giai đoạn nghiên cứu từ 2008 – 2012
3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

 Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu của đề tài: Tác động của đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp đến chính sách cổ tức như thế nào? (Có tác động hay không? Chiều hướng tác động? Mức độ tác động?) , tác giả đã ứng dụng mô hình nghiên cứu của Dr. Seyed Abbas Hashemi và Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012) và việc phân tích, xem xet tác động của đòn bẩy tài chính, dòng tiền, quy mô doanh nghiệp tới các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội (HNX).


                                                Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu
Nguồn: Theo nghiên cứu của Dr. Seyed Abbas Hashemi và Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012)
Với giả thuyết nghiên cứu như sau:
H1: Đòn bẩy tài chính có tác động tới chính sách cổ tức
H2: Khả năng thanh toán tiền mặt có tác động tới chính sách cổ tức
H3: Quy mô doanh nghiệp có tác động tới chính sách cổ tức
Chính sách cổ tức = f(Đòn bẩy tài chính, dòng tiền hoạt động, quy mô doanh nghiệp). Chính sách cổ tức được xác định bằng logarit cơ số tự nhiên của tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông trong kỳ nghiên cứu (tính bằng năm)


4. Kết quả nghiên cứu

Để xem xét các hệ số β của phương trình (b) có thực sự có ý nghĩa và có tác động tới Div hay không? Tác giả tiến hành thực hiện kiểm định hệ số tác động với cặp giả thuyết: 
                             Ho: Các yếu tố không có tác động tới Div
                             H1: Các yếu tố có tác động tới Div
Bảng kiểm định tác động của các yếu tố tới chính sách cổ tức được diễn giải như dưới đây:
Bảng 4.9: Ước lượng và kiểm định hệ số tác động của các yếu tố nghiên cứu tới chính sách cổ tức
Yếu tố Hệ số Sig. Kết luận
  Lev -.598 .845 > α = 5% chấp nhận Ho, hằng số không có ý nghĩa, không tác động tới Div
Siz 1.892 .003 < α = 5% bác bỏ Ho, hằng số có ý nghĩa; có tác động cùng chiều tới Div. Siz tăng 1 đơn vị làm Div tăng 1.892 đơn vị
Cas 1.031 .020 < α = 5% bác bỏ Ho, hằng số có ý nghĩa; có tác động cùng chiều tới Div. Cas tăng 1 đơn vị làm Div tăng 1.031 đơn vị
                                                                                                                              Nguồn: Kết quả từ SPSS 20
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons