Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

1. Trình bày vấn đề

Trên thị trường có rất nhiều công ty sản xuất và kinh doanh, cung ứng những sản phẩm có cùng chức năng, công dụng, kiểu dáng giống nhau. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khách hàng lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp mình cung ứng, chứ không phải của đối thủ cạnh tranh? Đó là câu hỏi lớn đối với bất cứ ban lãnh đạo một công ty lớn nào.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội là một đơn vị có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao, tuy nhiên có nhiều công ty xây dựng mới tham gia vào thị trường cung cấp các dịch vụ về xây dựng canh tranh quyết liệt làm thị phần của Sông Đà Hà Nội giảm đi một cách đáng kể, như vậy để đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như gia tăng giá trị sản phẩm xây dựng, tạo dựng thương hiệu và đứng vững trên thị trường buộc công ty phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình .
Qua việc tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như môi trường hoạt động của công ty trong những năm gần đây, cùng với mong muốn được đóng góp một phần giải quyết những khó khăn tác giả đã chọn đề tài"Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội"làm luận văn thạc sĩ của mình.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nói riêng.
Phạm vi nghiên cứu là năng lực cạnh tranh trong hoạt động xây dựng của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội giai đoạn 2010-2012.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp đối chiếu, phương pháp phân tích tổng hợp kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, mô hình hóa các số liệu điều tra thực tế, thống kê, phân tích so sánh, tiếp cận hệ thống, lựa chọn tối ưu, phương pháp chuyên gia.

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Được lấy từ nhiều nguồn như: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, các công ty xây dựng khác, Sở dựng Hà Nội, các báo, tạp chí và internet.

Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Để thu được dữ liệu, tác giả đã phỏng vấn một số thành viên của công ty, bao gồm: Hội đồng quản trị- Ban giám đốc (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh), các trưởng phòng (Tổ chức- hành chính, Tài chính kế toán) và một số nhân viên có liên quan của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Ngoài ra, tác giả cũng tổ chức một buổi họp ở Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, với đối tượng tham gia là các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc để thảo luận và lựa chọn các biện pháp nhằm nâng cao cạnh tranh thích hợp nhất cho công ty.
Đối với các đối tượng khác, tác giả đã phỏng vấn và thảo luận với đại diện của Sở xây dựng Hà Nộiđể ghi nhận các ý kiến đánh giá của họ.
 
4. Kết quả nghiên cứu

                                                                                Bảng 5.1: Ma trận SwotTừ những định hướng cơ bản để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, xác định mục tiêu chiến lược của công ty như sau:
Công ty phải trở thành doanh nghiệp xây dựng mạnh nhất về uy tín, chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực  đầu tư xây dựng các công trình.
Là một công ty con thuộc một tổng công ty xây dựng mạnh trong ngành xây dựng Việt Nam, từng bước hội nhập thị trường khu vực và thế giới, tập trung chuyên sâu các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang một số lĩnh vực đầu tư khác.
Công ty phải là nơi tập trung trí tuệ, cơ sở dữ liệu và là trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.
Có khả năng cạnh tranh với các nhà thầu trong nước và dần nâng cao khả năng để có thể cạnh tranh với các công ty xây dựng nước ngoài.
Hợp tác với các công ty xây dựng để có thể có đủ năng lực nhận thầu các công trình theo phương thức hợp tác EPC. Từ làm thuê sang làm chủ.
Với quỹ thời gian có hạn, nên chỉ một số lượng hạn chế mục tiêu có thể được theo đuổi. Các nhà lãnh đạo cần chú ý đến việc lựa chọn những mục tiêu quan trọng nhất. Hoạt động với quá nhiều mục tiêu dàn trải, không tập trung nguồn lực cũng được coi là như không có mục tiêu.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss


Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons