Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, kinh doanh ngành điện

1. Trình bày vấn đề

Tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối là một vấn đề hết sức quan trọng, là chỉ tiêu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh điện năng của các đơn vị. Do đó ngành điện nói chung và các đơn vị nói riêng cần phải có sự âm quan tâm đặc biệt đến vấn đề này xuyên suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh bán điện. Mặt khác, ngành điện là ngành độc quyền, nên việc giảm tổn thất điện năng giúp cho nhà nước không phải bù lỗ, Ngân sách Nhà nước được đảm bảo, được sử dụng vào các mục đích khác có lợi hơn. Về phía doanh nghiệp, sẽ khai thác, sử dụng vào tối ưu nguồn điện, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành.Đối với người tiêu dùng, được sử dụng điện với chất lượng cao, giá điện vừa phải, phù hợp với mức sinh hoạt.
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong các năm qua đã tạo cho Vĩnh Phúc những lợi thế mới về vị trí địa lý, kinh tế; tỉnh đã trở thành một bộ phận cấu thành của vành đai phát triển công nghiệp các tỉnh phía Bắc; Đồng thời, sự phát triển các tuyến hành lang giao thông quốc tế và quốc gia liên quan đã đưa Vĩnh Phúc xích gần hơn với các trung tâm kinh tế, công nghiệp và những thành phố lớn của quốc gia và quốc tế thuộc hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; QL2 Việt Trì - Hà Giang - Trung Quốc; hành lang đường 18 và trong tương lai là đường vành đai IV thành phố Hà Nội...; Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại đã và đang được đầu tư hiện đại là những tuyến chính gắn kết quan hệ toàn diện của Vĩnh Phúc với các tỉnh khác trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội để điện lực Vĩnh Phúc khai thác lợi thế, đẩy mạnh công tác kinh doanh điện năng.Nhưng bên cạnh đó, Vĩnh Phú cũng là một tỉnh miền núi, có địa hình phức tạp nên trong quá trình truyền tải và phân phối điện đến hộ tiêu thụ không thể tránh khỏi tổn thất. Trước thực trạng đó, tác giả đã lựa chọn đề tài:“ Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc” để nghiên cứu.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
  • Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn kinh doanh của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
  • Về thời gian, luận án sẽ sử dụng số liệu thống kê và các tài liệu thứ cấp phản ánh tình hình từ năm 2009 đến 2015
3. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng các phương pháp dưới đây để thực hiện luận văn:
  • Phương pháp kế thừa những  tài liệu của các chuyên gia
  • Phương pháp thống kê, mô tả
  • Phương pháp so sánh
  • Phương pháp tổng hợp và phân tích
4. Kết quả nghiên cứu

*Tác động của thực trạng tổn thất điện năng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Vĩnh Phúc

Giảm sản lượng điện tổn thất làm tăng sản lượng điện thương phẩm, trong khi đó tổng chi phí không giảm. Chính vì vậy, đây được coi là giải pháp tối ưu để tăng lợi nhuận. Lượng điện tổn thất ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.Điện năng thương phẩm tăng, tỷ lệ tổn thất giảm, dẫn đến chi phí giảm (do tổn thất điện năng là một bộ phận cấu thành của tổng chi phí).Vì vậy, việc giảm tổn thất điện năng đóng góp rất lớn đối với lợi nhuận của Điện lực Vĩnh Phúc, giúp Công ty có đủ khả năng tài chính chi trả tiền điện mua điện đầu nguồn và tái đầu tư mở rộng.
Tổn thất điện năng gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp điện. Ngành điện nói chung và Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng sẽ không dự đoán được khả năng cung cấp điện tiêu thụ là bao nhiêu để làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung cấp điện. Điện năng tổn thất làm giảm sản lượng điện thương phẩm, cung không đáp ứng được cầu, dẫn đến tình trạng quá tải ở các trạm, gây ra sự cố, cắt điện luân phiên, không đảm bảo đủ các yêu cầu trong công tác quản lý và truyền tải điện: điện áp, tần số dòng điện ổn định.

* Giải pháp giảm tổn thất thương mại
- Nâng cao chất lượng công tác quản lý khách hàng

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh linh hoạt

- Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng

- Một số kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Nhà nước

Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống đo đếm điện năng

Tạo điều kiện cấp vốn đầu tư cải tạo và xây dựng mới lưới điện

Cần tạo điều kiện cho Điện lực Vĩnh Phúc phân chia việc tiêu dùng điện cho các cơ sở sản xuất lớn

 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons