Liên tục mở các lớp hướng dẫn sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA theo yêu cầu

Liên tục mở lớp hướng dẫn thực hành các công cụ SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA
 
Trong các năm gần đây, việc sử dụng các công cụ phân tích thống kê – định lượng như SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS trở thành một xu hướng tất yếu trong nghiên cứu khoa học, viết luận văn, viết luận án hay viết báo đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín chuẩn SSCI.
Nhận biết được nhu cầu này, luanhay.vn đã thiết kế các khóa học mang tính thực hành, ứng dụng ngay được các công cụ thống kê định lượng vào công việc của học viên, nghiên cứu sinh.
Với phương châm 4.0: Không lan man – Không gây mệt mỏi – Không mất quá nhiều thời gian – Không đắt tí nào… mà đạt được mục tiêu, các khóa hướng dẫn của luanhay.vn được thiết kế hướng tới các nội dung mang tính phổ biến trong nghiên cứu khoa học kinh tế - xã hội hay gặp phải,  cụ thể như sau:
Lớp học Nội dung
Học SPSS
Khai giảng:
Thường xuyên vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần và các buổi tối; hoặc thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của học viên, nghiên cứu sinh
 
Khái quát về ứng dụng nghiên cứu định lượng trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính – xã hội
Cách thức review và xây dựng mô hình nghiên cứu, thang đo, bảng hỏi, dữ liệu
Làm quen với phần mềm SPSS, AMOS và phân tích dữ liệu với SPSS, AMOS
Các thủ tục thống kê mô tả dữ liệu và phân tích tương quan dữ liệu (bước đầu tiên trong phân tích dữ liệu)
Phân tích độ tin cậy của thang đo (với dữ liệu khảo sát)
Với phần mềm SPSS
Phân tích nhân tố khám phá việc hình thành mô hình giả thuyết (EFA)
Phân tích hồi quy tuyến tính mô hình sau EFA (kỹ năng nhóm và đặt tên các biến từ phép xoay của EFA)
Phân tích sự khác biệt bằng Anova
Phân tích hệ số beta và đọc các kết quả
Thảo luận tình huống nghiên cứu
Với phần mềm AMOS
Phân tích nhân tố khẳng định CFA nhằm củng cố lại mô hình từ EFA
Phân tích hồi quy theo cấu trúc tuyến tính SEM
Thủ thuật xem các chỉ số mô hình và đọc kết quả
 
Học EVIEWS
Khai giảng:
Thường xuyên vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần và các buổi tối; hoặc thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của học viên, nghiên cứu sinh
 
Khái quát về ứng dụng nghiên cứu định lượng trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính – xã hội
Cách thức review và xây dựng mô hình nghiên cứu, biến nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và thu thập dữ liệu
Làm quen với phần mềm EVIEWS và phân tích dữ liệu với EVIEWS
Các thủ tục thống kê mô tả dữ liệu và phân tích tương quan dữ liệu (bước đầu tiên trong phân tích dữ liệu)
 Các thao tác làm việc với dữ liệu bảng – panel data (FEM/REM/ POOLED OLS/ PANEL OLS…)
Các thao tác làm việc với chuỗi dữ liệu thời gian (Tính dừng, Đồng liên kết, VAR, VECM, ARDL, VARIMA…)
Các thao tác làm việc với chuỗi dữ liệu rời rạc (Logistic, Probit, Tobit..)
Các kiểm định “khuyết tật” mô hình: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, nội sinh
Các kiểm định so sánh lựa chọn mô hinh như: hausman, so sánh FEM và OLS, so sánh REM và OLS
Các thao tác khắc phục các khuyết tật mô hình (FGLS, 2SLS, 3SLS, GMM, SGMM, ROBUST….)
Thủ thuật xem các chỉ số mô hình và đọc kết quả
Đọc và tình bầy kết quả
 
Học STATA
Khai giảng:
Thường xuyên vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần và các buổi tối; hoặc thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của học viên, nghiên cứu sinh
 
Khái quát về ứng dụng nghiên cứu định lượng trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính – xã hội
Cách thức review và xây dựng mô hình nghiên cứu, biến nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và thu thập dữ liệu
Làm quen với phần mềm STATA và phân tích dữ liệu với STATA, với các câu lệnh thực hiện
Các thủ tục thống kê mô tả dữ liệu và phân tích tương quan dữ liệu (bước đầu tiên trong phân tích dữ liệu)
Các thao tác làm việc với dữ liệu bảng – panel data (FEM/REM/ POOLED OLS/ PANEL OLS…)
Các thao tác làm việc với chuỗi dữ liệu thời gian (Tính dừng, Đồng liên kết, VAR, VECM, ARDL, VARIMA…)
Các thao tác làm việc với chuỗi dữ liệu rời rạc (Logistic, Probit, Tobit..)
Các kiểm định “khuyết tật” mô hình: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, nội sinh
Các kiểm định so sánh lựa chọn mô hinh như: hausman, so sánh FEM và OLS, so sánh REM và OLS
Các thao tác khắc phục các khuyết tật mô hình (FGLS, 2SLS, 3SLS, GMM, SGMM, ROBUST….)
Thủ thuật xem các chỉ số mô hình và đọc kết quả
Đọc và tình bầy kết quả
 
Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng các công cụ thống kê theo các câu hỏi lớn nêu trên, trong các buổi hướng dẫn luanhay.vn còn chia sẻ mang tính kinh nghiệm – bí quyết – tình huống trong quá trình nghiên cứu; cũng như đưa ra các ví dụ minh họa, các bài tập, bộ dữ liệu thực hành thiết thực, bám sát vấn đề… nhằm giúp học viên rút ngắn thời gian học tập và tránh mắc phải các vấn đề không cần thiết.
 
Ghi chú: Chúng tôi liên tục nhận hướng dẫn và mở các lớp hướng dẫn theo yêu cầu tại văn phòng của luanhay.vn hoặc tại các địa điểm do học viên, nghiên cứu sinh bố trí với thời gian linh hoạt phù hợp với công việc của từng học viên.
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons