Khóa hướng dẫn theo yêu cầu về sử dụng các phần mềm SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS.

Khóa hướng dẫn theo yêu cầu về sử dụng các phần mềm SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS.
 
 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn cho học viên, nghiên cứu sinh trong công tác nghiên cứu khoa học, viết luận; luanhay.vn đã nhận biết được các vấn đề và khó khăn của các học viên, nghiên cứu sinh trong quá trình ứng dụng các công cụ thống kê – định lượng trong nghiên cứu khoa học, viết luận văn, luận án … .
Chính vì thế luanhay.vn đã thiết kế khóa hướng dẫn đặc thù theo yêu cầu nhằm giúp các học viên, nghiên cứu sinh nhanh chóng nắm bắt được việc sử dụng một trong các công cụ thống kê SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS một cách dễ dàng, nhanh chóng và thiết thực cho công việc của mình.
Với công nghệ hướng dẫn 4.0: Không lan man – Không gây mệt mỏi – Không mất quá nhiều thời gian – Không đắt tí nào… mà đạt được mục tiêu, các khóa hướng dẫn của luanhay.vn hướng tới các nội dung mang tính đặt hàng theo yêu cầu của học viên, nghiên cứu sinh với trong tâm hướng dẫn là để giải quyết các câu hỏi lớn trong nghiên cứu như sau:
  • Làm thế nào để xây dựng được mô hình nghiên cứu một cách khoa học?
  • Với mô hình đó thì sẽ cần dữ liệu nghiên cứu như thế nào? Có cần bảng hỏi hay không?
  • Cách thức thu thập dữ liệu thông qua khảo sát, phỏng vấn? Hay là qua các dữ liệu đã có sẵn?
  • Sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu nào? Và vì sao thế? Theo quy trình xử lý thế nào?
  • Thao tác trên các phần mềm SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS đối với các phương pháp phân tích dữ liệu như thế nào?
  • Đọc các kết quả như thế nào? Có vấn đề gì cần lưu ý trong quá trình đọc dữ liệu
  • Và khắc phục các vấn đề “lỗi” của các kết quả - mô hình nghiên cứu thế nào?
  • Trình bầy kết quả ra sao? Và có thể đưa ra các kết luận thế nào từ kết quả nghiên cứu
Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng các công cụ thống kê theo các câu hỏi lớn nêu trên, trong các buổi hướng dẫn luanhay.vn còn chia sẻ mang tính kinh nghiệm – bí quyết – tình huống trong quá trình nghiên cứu; cũng như đưa ra các ví dụ minh họa, các bài tập, bộ dữ liệu thực hành thiết thực, bám sát vấn đề… nhằm giúp học viên rút ngắn thời gian học tập và tránh mắc phải các vấn đề không cần thiết.
 
Ghi chú: Chúng tôi liên tục nhận hướng dẫn và mở các lớp hướng dẫn theo yêu cầu tại văn phòng của luanhay.vn hoặc tại các địa điểm do học viên, nghiên cứu sinh bố trí với thời gian linh hoạt phù hợp với công việc của từng học viên.
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 
Xem thêm lý thuyết và các sản phẩm nghiên cứu của luanhay.vn về:  Lựa chọn mô hình – Stepwise vs BMALựa chọn trọng số: pweight hay fweight, Tương quan hạng Spearman – Stata, Hồi quy tuyến tính – OLS – StataBảng tra thống kê Durbin-Watson, Phân biệt độ lệch chuẩn với sai số chuẩnHồi quy OLS đa biến, Giới thiệu về hồi quy OLS đơn biếnFEM và REM, Tác động tương tác giữa 2 biến liên tụcĐôi điều về tính chất BLUE của ước lượngtự tương quanHausman testXem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị,  hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons