Hướng dẫn cách lập đề cương luận văn thạc sĩ – Tám bước nhanh gọn

Lập đề cương luận văn thạc sĩ là một trong những công đoạn đầu tiên và rất quan trọng của quá trình viết luận văn! Có thể nói lập đề cương luận văn thạc sĩ tương tự như xây móng nhà, móng có chắc, cẩn thận thì xây nhà mới cao, mới đẹp và bền vững được.
Quan trọng đến như vậy, nhưng công đoạn này lại ít được các học viên quan tâm hoặc cảm thấy rất lúng túng, không biết nên viết thế nào, gồm những gì và làm sao cho nó có chất lượng. Nguyên nhân của vấn đề này là do phấn lớn người viết chưa từng, hoặc chưa có kỹ năng lập đề cương, chưa thực sự định hình được mình định viết cái gì trong luận văn, và cũng chưa thu thập đủ thông tin, chưa nghiên cứu sâu vào đề tài của mình. Và vì thế đôi khi yêu cầu lập một đề cương có chất lượng ngay từ đầu là rất khó thực hiện với các học viên; nhưng nếu không lập thì học viên sẽ viết ra một luận văn thạc sĩ thiếu chất lượng và có thể phải viết lại, như thế rất mất công – mất việc.
Và cung bắt nguồn từ lý do đó, luanhay.vn đã biên soạn nội dung “hướng dẫn  cách lập đề cương luận văn thạc sĩ” nhằm hỗ trợ phần nào các cao học viên chuẩn bị tốt nghiệp. Cụ thể các nội dung như sau:
Bước 1: Định hình một khung đề cương luận văn thạc sĩ cần phải có
Thông thường một luận văn thạc sĩ thường bao gồm các đại ý như bên dưới và nếu viết chi tiết thì thường tầm 5 đến 10 trang tiêu chuẩn
 1. Tính cấp thiết của đề tài (sự cần thiết của đề tài..)
 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu (có thể là mục đích nghiên cứu và cả nhiệm vụ nghiên cứu nữa)
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Ý nghĩa nghiên cứu
 6. Cấu trúc của đề tài
 7. Ngoài ra còn có thể có mục: tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Bước 2: Tìm kiếm các thông tin xoay quanh đề tài nghiên cứu
Việc lập đề cương phải gắn với một đề tài đã được lựa chọn và phê duyệt; trên cơ sở đó học viên tiến hành tìm kiếm các thông tin xoay quanh đề tài này. Đó có thể là các thông tin kiểu như sau:
 • Các bài luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu tương tự, hoặc có phần liên quan tới đề tài để làm căn cứ tham khảo cách viết, thông tin trong đó
 • Các tài liệu, giáo trình liên qua
 • Các thông tin về đối tượng nghiên cứu của đề tài (ví dụ thông tin về một doanh nghiệp X được đề cập trong tên đề tài)
 • Các thông tin từ các báo, tạp chí có liên quan tới đề tài, lĩnh vực đề tài nghiên cứu.
Việc tìm kiếm dữ liêu bước đầu sẽ giúp học viên có được các thông tin, tri thức nhất định qua đó sẽ có đủ dữ kiện để bắt tay vào viết đề cương, nhất là mục sự cần thiết của đề tài và mục tổng quan các nghiên cứu có liên quan.
Bước 3: Viết sự cần thiết (sự cấp thiết, đặt vấn đề) của đề tài.
Thông thường phần lớn các chuyên gia, người đọc sẽ quan tâm tới mục này để hiểu xem tại sao tác giả lại lựa chọn đề tài này nghiên cứu. Một đề tài hay thì cần phải làm nổi bật được sự cấp thiết của nó trên các phương diện sau
 • Về mặt lý luận thì thế nào?
 • Về mặt thực tiễn (trong ngành, lĩnh vực…) thì thế nào?
 • Và đối với đối tượng nghiên cứu thì thế nào?
Từ đó học viên mới nhận thấy cần phải nghiên cứu về đề tài này; và thật tình cờ là học viên lại có được cơ hội tiếp cận đối tượng nghiên cứu và như vậy là càng có tính khả thi; qua đó dẫn tơi quyết định phải nghiên cứu.
Bước 4: Các ý tiếp theo như: Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu là những mục khá rắc rối, khó hiểu nhưng lại rất dễ viết.
Kinh nghiệm cho thấy học viên chỉ cần tham khảo các bài đã viết về các mục này và hiệu chỉnh lại cho phù hợp với đề tài của mình. Ví dụ: Mục tiêu của đề tài là nhằm phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp X và qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Khi đó nếu ta nghiên cứu doanh nghiệp Y, Z… thì chỉ cần thay tên vào chỗ X; ta nghiên cứu về nợ xấu thì thay nợ xấu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp X….
Bước 5: Phương pháp nghiên cứu.
Đây là mục quan trọng và thực sự khó hiểu và khó viết đối với học viên và cả những chuyên gia. Nhưng thường nó bao hàm các ý như sau:
 • Quy trình nghiên cứu của đề tài
 • Cách thực tiếp cận nghiên cứu
 • Phương pháp thu thập dữ liệu (cả sơ cấp và thứ cấp)
 • Phương pháp phân tích dữ liệu (cả sơ cấp và thứ cấp)
Lưu ý: tùy vào dạng đề tài mà chúng ta có các cách đề cập mục này, thiết kế mục này tương đối khác biệt. Ví dụ như thêm mục Mô hình nghiên cứu, Các biến nghiên cứu, thang đo, làm rõ về mẫu nghiên cứu…
Bước 6: Mục ý nghĩa nghiên cứu và cấu trúc đề tài nghiên cứu
Đây là các mục khá dễ viết và thương theo một form mẫu sẵn đồng thời chúng ta tùy biến cho hợp với đề tài của mình
Bước 7: Lập dàn ý các chương
Đây là khâu rất quan trọng, nó như chia các căn phòng trong nhà và mỗi phòng cần có công năng riêng và có sự liên kết với nhau tạo sự hài hòa cho căn nhà. Thông thương dàn ý của các chương nên lập tới tiểu ý cấp 3 và kết cấu thường là:
 • Phần mở đầu (lời nói đầu, Giới thiệu)
 • Chương 1: Cơ sở lý luận và bao gồm 3 đại ý trong đó, mỗi đại ý có 3 cấp ý nhỏ
 • Chương 2: Thực trạng và cũng có logic với lý luận chương 1 với 3 cấp đại ý
 • Chương 3: Giải pháp và cũng có logic với chương 2 và thương tổ chức 3 đại ý
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có)
Bước 8: Rà soát, xin ý kiến và hoàn thiện đề cương
Sau khi đề cương đã được lập xong, học viên nên đọc lại, ngẫm nghĩ đồng thời xin ý kiến hướng dẫn để qua đó hoàn thiện và bảo vệ thành công đề cương.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tínhFEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyếnphương sai sai số thay đổi tự tương quanHausman testkiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECMCFASEMPMGXem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị,  hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons