Đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - thực trạng và giải pháp

Đề tài: Đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - thực trạng và giải pháp

Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: Khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, hàng rào Khu công nghiệp, đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, vốn FDI, Ban quản lý Khu công nghiệp…
 
1. Đặt vấn đề

Bình Dương là một tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những năm qua. Đóng góp không nhỏ trong sự phát triển chung của tỉnh, không thể không kể đến sự gia tăng của các KCN cả về chất lượng và số lượng. Các KCN ra đời đã góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển, từng bước tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ tiên tiến, giải quyết việc làm cho nhiều lao động không chỉ trong địa bàn tỉnh mà còn cả các vùng lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ và đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Tỉnh.
Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận từ việc đầu tư phát triển các KCN tại địa bàn tỉnh thì vẫn còn tồn tại song song những vấn đề nhức nhối mà hiện nay Ban Quản lý các KCN, cơ quan quản lý nhà nước cũng như lãnh đạo địa phương và chủ DN chưa thể giải quyết triệt để. Đó là vấn đề quy hoạch phát triển hợp lý các KCN, là vấn đề đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng cả trong và ngoài hàng rào KCN, là vấn đề thu hút vốn đầu tư vào KCN, là giải quyết vấn đề nhà ở và nhà giữ trẻ cho con em người lao động, là vấn đề ô nhiễm môi trường, tình trạng đình công của công nhân do chưa giải quyết hài hòa lợi ích giữa người lao động và chủ doanh nghiệp…
Trong giai đoạn phát triển 2011 - 2020, sự phát triển các KCN trong cả nước nói chung tạo ra rất nhiều cơ hội và sự cạnh tranh về thu hút đầu tư vào KCN giữa các tỉnh, thành phố. Để tiếp tục phát triển thế mạnh về KCN và giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan đến phát triển KCN, Bình Dương cần có một chiến lược đầu tư phát triển bền vững vào các KCN.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu dựa trên 3 mục tiêu chính sau đây:
 1. Làm rõ bản chất và vai trò của đầu tư phát triển KCN
 2. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển KCN tại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2013, những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại.
 3. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển KCN tại Bình Dương giai đoạn 2014 – 2020.
 
3. Phương pháp xử lý dữ liệu

Sau khi có được các phiếu khảo sát, tác giả sẽ thống kê, tổng hợp các lựa chọn cho từng câu hỏi trong mỗi phiếu khảo sát, để có đánh giá cuối cùng về câu hỏi khảo sát đó.
Ngoài ra, trong mỗi câu hỏi đều có một phần để đáp viên có thể nêu quan điểm, ý kiến của họ ngoài những lựa chọn trong phiếu khảo sát, để tác giả có thể thu thập thêm thông tin, đánh giá toàn diện hơn về vấn đề khảo sát.
Dựa vào kết quả khảo sát cùng với những quan sát, phân tích tác giả sẽ đánh giá những thành công cũng như hạn chế còn tồn tại trong quá trình đầu tư phát triển KCN tại Bình Dương thời gian qua làm cơ sở cho việc đề ra những giải pháp trong chương 5 của luận văn.
 
4. Kết quả nghiên cứu

* Những kết quả đã đạt được trong quá trình đầu tư phát triển KCN tại Bình Dương
 • Huy động được lượng vốn đầu tư lớn phục vụ sự nghiệp CNH HĐH tỉnh
Nhìn chung vốn đăng ký đầu tư cả trong nước và nước ngoài tăng trong giai đoạn này. Trong năm 2011, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 1.066 dự án trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký tương đương 112.267 tỷ đồng, thì đến năm 2012 số dự án thu hút được đã tăng lên mức 1.172 dự án tương đương tổng số vốn đăng ký đầu tư là 120.438 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1/2013, tổng số dự án mà các KCN Bình Dương thu hút được là 1.202 dự án với tổng số vốn đăng ký là 123.090 tỷ đồng trong đó dự án FDI chiếm 69,2% và dự án trong nước chiếm 30,8%.
 • Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại hóa
Tình hình sản xuất kinh doanh của các DN trong những năm qua không ngừng tăng lên đáng kể. Đến nay, có 903 DN đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng doanh thu hàng năm từ 10 - 15% và đến năm 2012 doanh thu đạt 5.400 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 2.600 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
Nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là gỗ, dệt may, giày dép. Cụ thể kim ngạch xuất nhập khẩu gỗ, dệt may, giày dép chiếm lần lượt tương ứng khoảng 15%, 45% và 27% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các KCN. Tính bình quân giai đoạn 2011-Q1/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5.770 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 4.810 triệu USD, xuất siêu trong giai đoạn này là 960 triệu USD, nộp NSNN bình quân gần 10 triệu USD/tháng.
 • Góp phần tạo ra hệ thống hạ tầng mới, hiện đại cho phát triển kinh tế
Tại Bình Dương gần như đã hoàn thành việc xây dựng KCN, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và hoàn thiện đã thực sự góp phần thay đổi diện mạo của địa phương có tiềm năng phát triển hệ thống các KCN. Với hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN được đầu tư đồng bộ và hiện đại đã góp phần chủ yếu hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tê - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN cũng như thúc đẩy mối liên kết kinh tế ngành, vùng Đông Nam Bộ và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.
 • Giải quyết việc làm, cải thiện mức sống của người lao động
Đến năm 2012, các KCN đã thu hút và giải quyết việc làm cho trên 222.623 lao động, trong đó 21.000  lao động là người Bình Dương, còn lại là các tỉnh khác chiếm 90%.
Thu nhập của người lao động bao gồm tiền lương (kể cả làm thêm giờ) và tiền phụ cấp (tiền xăng đi lại, tiền nhà ở, tiền chuyên cần và tiền trách nhiệm) ở thời điểm cuối năm 2012 bình quân là 4 triệu đồng (đối với lao động phổ thông bình quân khoảng 2,5 triệu đồng), tăng 13,6%  so với thời điểm đầu năm 2011.
 • Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
Với 582 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại các KCN của tỉnh Bình Dương, nhờ đó tỉnh có thể tiếp thu những trình độ quản lý, công nghệ tiên tiến mới, nâng cao kỹ năng trình độ cho người lao động. Hiện nay, sản phẩm của các DN trong KCN xuất khẩu sang gần 30 nước trên thế giới. Tính riêng các DN trong KCN tại Bình Dương đã chiếm 40 – 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn tỉnh. Điều này càng cho thấy xu hướng hội nhập của tỉnh với kinh tế thế giới.

* Những hạn chế trong đầu tư phát triển KCN tại Bình Dương thời gian qua

Quy hoạch KCN còn đưa ra danh mục KCN nhiều hơn cần thiết dẫn đến tình trạng phát triển KCN quá nóng, tình trạng tỷ lệ lấp đầy KCN chưa cao như mong muốn.
KCN được xây dựng trên địa bàn tỉnh có nội dung hoạt động lĩnh vực ngành nghề thu hút đầu tư gần giống nhau (chế biến nông sản, may mặc, cơ khí, điện tử...) cho nên khi đi vào sản xuất, chắc chắn dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt không cần thiết.
 • Tình trạng thiếu nhà ở cho công nhân trong KCN: Đến nay trong các KCN đã có 63 DN tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, với tổng diện tích xây dựng khoảng 170.000 m2. Tuy nhiên, toàn bộ công trình xây dựng nhà ở chỉ mới đáp ứng được 13% so với số công nhân có nhu cầu nhà ở tại các KCN Bình Dương.
 • Tình trạng đình công/ngừng việc tập thể còn nhiều
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại cuộc họp báo tình hình giải quyết tranh chấp lao động và đình công năm 2012. Trong năm 2012, toàn tỉnh đã xảy ra 234 vụ tại 227 DN với gần 116.000 người tham gia, giảm 96 vụ so với năm 2011. Trong đó có 80 vụ xảy ra tại các KCN với khoảng 30.000 người tham gia.
 • Công tác xúc tiến đầu tư  chưa đạt hiệu quả cao
Việc thu hút đầu tư chưa thật sự chú trọng tới ngành nghề, yếu tố công nghệ và môi trường. Các dự án được chấp thuận đầu tư ban đầu chủ yếu là các dự án vừa và nhỏ, năng lực tài chính và năng lực quản lý của chủ đầu tư có hạn. Các dự án lớn chủ yếu làm hàng chế xuất nên đóng góp cho ngân sách không nhiều.
*Một số giải pháp tăng cường đầu tư phát triển các KCN tại Bình Dương giai đoạn 2014-2020
 • Nâng cao chất lượng quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh
 • Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc tại Khu công nghiệp
 •     Vận động và thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp
 • Xây dựng đồng bộ hạ tầng kết cấu Khu công nghiệp
  Chăm lo vấn đề y tế, tiền lương của công nhân trong KCN
 • Kiểm soát chặt vấn đề môi trường, an sinh xã hội
 • Thu hút vốn đầu tư sản xuất kinh doanh vào Khu công nghiệp
* Một số kiến nghị khác

- Giảm lãi suất cho vay; xem xét cho vay vốn đối với các dự án đầu tư hạ tầng KCN.
- Sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP, điều chỉnh việc ưu đãi thuế thu nhập DN theo hướng ưu đãi hơn hoặc bằng với ưu đãi theo Nghị định 24/2007/NĐ-CP để hỗ trợ cho các DN đang hoạt động trong tình trạng nền kinh tế khó khăn như hiện nay.
- Xem xét lại việc ưu đãi thuế xuất, nhập khẩu tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP do không phù hợp với thực tế.
- Xem xét và rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo để điều chỉnh, sửa đổi, tạo sự thống nhất cao giữa các luật với nhau.


Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons