Chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013 – 2020

Đề tài: Chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013 – 2020

Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: Chiến lược, chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

1. Trình bày vấn đề  

 Xu thế toàn cầu hóa đang lan rộng, các nền kinh tế đang từng bước hợp tác kinh tế song phương và đa phương, điều này tạo ra cạnh tranh gay gắt, đặc biệt khi khủng hoảng kinh tế kéo dài đã làm các doanh nghiệp thêm nhiều khó khăn.
Trước sự biến đổi nhanh của thị trường như vậy, các doanh nghiệp cũng phải xây dựng chiến lược kinh doanh thích ứng với những ngoại cảnh và nguồn lực của doanh doanh.
Một chiến lược lựa chọn nếu phát huy được nội lực của doanh nghiệp để tận dụng thành công các cơ hội đến từ môi trường bên ngoài hay tránh né, hạn chế được những rủi ro và điểm yếu thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ đủ sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Chính vì vây, các doanh nghiệp muốn thành công và có lợi nhuận trong kinh doanh thì cần có một chiến lược kinh doanh tốt với một giải pháp tối ưu.
Là một doanh nghiệp trẻ, thành lập tháng 12 năm 2004, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, thì việc xây dựng  chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Tác giả sẽ sử dụng cơ sở lý luận ở trên làm công cụ để xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Với việc chọn đề tài này, tác giả mong muốn đạt được ba mục tiêu sau: (1) Phân tích ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của công ty. (2) Nhận biết được các điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đồng thời thấy được các cơ hội và thách thức của môi trường bên ngoài. (3) Từ đó làm cơ sở để phân tích SWOT, đề ra các chiến lược, lựa chọn chiến lược tối ưu và đề ra các giải pháp , kế hoạch  thực  thi chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

 3. Mô hình nghiên cứu.

                                                                                                       
- Chiến lược S-O: Nhằm sử dụng và theo đuổi các cơ hội phù hợp nhất với những điểm mạnh của doanh nghiệp, định hướng kinh doanh trên thị truờng (Tấn công).

·Chiến lược W-O: Nhằm khắc phục những điểm yếu để tận dụng và theo đuổi các cơ hội từ bên ngoài (Cạnh tranh).

·Chiến lược S-T: Nhằm sử dụng và xác định rõ cách mà doanh nghiệp có thể sử dụng các lợi thế của mình để giảm thiệt hại đối với những thách thức bên ngoài (Thận trọng).

·Chiến lược W-T: Nhằm thiết lập một kế hoạch phòng thủ để ngăn ngừa và khắc phục điểm yếu của doanh nghiệp khỏi những thách thức của môi trường bên ngoài (Phòng thủ)

Mô hình GREAT: Lựa chọn chiến lược tối ưu.

Trên cơ sở tập hợp các chiến lược đã được chỉ ra bằng việc kết hợp các yếu tố điểm mạnh - cơ hội, điểm mạnh - thách thức, điểm yếu - cơ hội, điểm yếu - thách thức, sử dụng ma trận SPQM theo tiêu chí GREAT để phác hoạ những nét cơ bản cho việc lựa chọn chiến lược kinh doanh trọng tâm mà doanh nghiệp có khả năng theo đuổi:

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

(1) Đối tượng nghiên cứu : Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013-2020.
(2) Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian nghiên cứu: khu vực miền Bắc nước ta mà tập trung chủ yếu là vùng Tây Bắc.
Về thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu, đánh giá các số liệu và xu hướng của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La trong giai đoạn 2013-2020.

5. Kết quả nghiên cứu

1. Phần lớn đối tượng được phỏng vấn là chuyên gia am hiểu thực tiễn về lĩnh vực tư vấn đầu tư giao thông và thị trường Tây Bắc nơi doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược cạnh. Mẫu nghiên cứu này là hợp lý, tương ứng với thống kê nhân sự của doanh nghiệp.

2.Phân tích được thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, qua đó xác định được kết quả phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, môi trường ngành, môi trường bên trong, phân tích SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu cơ hội, thách thức, của doanh nghiệp. Lựa chọn được chiến lược cho doanh nghiệp và đề xuất được hệ thống giải pháp, kế hoạch thực thi chiến lược.

3.Tác giả đã có công mô tả môi trường bên ngoài của doanh nghiệp bằng việc sử dụng mô hình PEST của Michael E.Porter. Kết quả ghi nhận Doanh ngiệp đang đứng trước cơ hội đầu tư khi nền kinh tế đang có xu hưởng tăng trưởng, nhu cầu tư vấn công trình giao thông của nền kinh tế ngày càng tăng. Thách thức cho doanh nghiệp là trong sự biến đổi nhanh của thị trường, khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện chiến lược kinh doanh.

4.Tác giả đã phân tích môi trường ngành  bằng việc sử dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E.Porter. Kết quả ghi nhận bối cảnh chung của thị trường tư vấn đầu tư giao thông ở  Việt Nam và thị trương Tây Bắc. Doanh nghiệp đã định vị được mình đang đứng ở đâu trong thị trường.

5.Tác giả đã phân tích môi trường bên trong  bằng việc sử dụng mô hình chuỗi giá trị của Michael E.Porter . Kết quả ghi nhân thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã nắm bắt được điểm mạnh, yếu của mình so với đối thủ cạnh tranh. Điểm mạnh của doanh nghiệp bao gồm: (1) Năng lực và hiệu quả tài chính tốt (2) Thương hiệu tạo được sự tin cậy với khách hàng (3) Nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn và khả năng tư vấn tốt (4) Áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc thiết kế, sản xuất và khả năng thi công; (5) Khả năng nắm bắt và thích ứng cao với thay đổi của thị trường và yêu cầu đòi hỏi của khách hàng (6) Có mối quan hệ tốt với chủ đầu tư.

Trong khi đó điểm yếu của doanh nghiệp bao gồm: (1) Marketing và kinh doanh còn yếu và chưa thực sự hiệu quả (2) Sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan chưa cao (3) Chưa chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, nguyên vật liệu phụ trợ (4) Khả năng đàm phán với nhà cung cấp yếu (Giá, tín dụng, số lượng, thanh toán, Ưu đãi) (5) Khả năng kiểm soát chi phí còn yếu.

6.Tác giả đã phân tích SWOT để kết hợp cơ hội, thách thức với điểm mạnh và điểm yêú của doanh nghiệp để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh. Kết quả chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là: Chiến lược ……...

7. Tác giả đã sử dụng mô hình QSPM để lựa chọn chiến lược  kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp. Chiến lược tối ưu được lựa chọn là chiến lược phát  triển thị trường; Chiến lược thâm nhập thị trường; Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons