Bảng giá trị hàm phân phối xác suất

Admin| 12/10/2017
Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa:
hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình

Hàm phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X (liên tục hoặc rời rạc), ký hiệu F(x), là hàm được xác định như sau: F(x) = P(X < x)

Cụ thể :
+ X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc:

+ X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục:

(Bằng diện tích hình thang cong, cạnh trái t = -∞, cạnh phải t = x.

Tính chất:
F(x) là hàm không giảm
F(-∞) = 0 F(+∞) = 1
P(a ≤ X < b) = F(b) – F(a) 
Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc thì F(x) có dạng bậc thang
Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất f(x) thì F/(x) = f(x)

Ý nghĩa: Hàm phân phối xác suất F(x) phản ánh mức độ tập trung xác suất về phía bên trái của điểm x.


Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons